Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Назва:
Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,95 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Основні права, свободи та обов’язки
людини і громадянина”


ПЛАН
Вступ
1. Сутність конституційних прав і свобод, їх класифікація
2. Характеристика основних
громадянських та політичних прав і свобод
3. Обов’язки людини і громадянина
Висновки
Список використаної літератури
Вступ
Основні права, свободи та обов'язки людини, тобто певні можливості, які необхідні для існування та розвитку людини в конкретних історичних умовах, об'єктивно визначаються досягнутим рівнем (економічним, духовним, соціальним) розвитку людства і мають бути законними й рівними для всіх людей.
По-перше, йдеться про можливості деяким чином діяти або утримуватися від певних вчинків з тим, щоб забезпечити своє нормальне існування, свій розвиток, задоволення тих потреб, що сформувалися. При цьому основні права — це саме ті можливості, без яких людина не може нормально іс-нувати.
По-друге, зміст і обсяг цих можливостей людини зале-жать насамперед від можливостей усього суспільства, голов-ним чином від рівня його економічного розвитку. Тому права людини — це явище соціальне, яке породжується суспіль-ством.
По-третє, ці можливості за їх основними показниками мають бути рівними для всіх людей. Лише тоді вони будуть правовими.
Тому, по-четверте, вони не повинні відчужуватися, відби-ратися, обмежуватися будь-чим, не можуть бути і предметом "дарування" з боку держави або будь-якої іншої організації чи особи.
1. Сутність конституційних прав і свобод, їх класифікація
Основні права людини — гарантована законом міра свободи (можливості) особи, яка відповідно до досягнутого рівня еволю-ції людства в змозі забезпечити її існування і розвиток та закріп-лена у вигляді міжнародного стандарту як загальна і рівна для усіх людей.
Ознаки основних прав людини:
І) можливості (свободи) людини діяти певним чином або утри-муватися від певних дій, спрямовані на задоволення потреб, без яких вона не в змозі нормально існувати і розвиватися;
2) можливості, що обумовлені біосоціальною сутністю людини, належать їй від народження і не потребують «дозволу» з боку кого б там не було, у тому числі держави. Вони не можуть бути «відібрані» за свавіллям влади держави, оскільки не «дані» нею. Це природні невідчужувані права;
3) можливості, які не обмежені територією держави (позатериторіальні) і не залежать від національної належності людини (наднаціональні): вони належать їй вже в силу того, що вона є людиною. Вони походять від природи людини і покликані фор-мувати та підтримувати в людині почуття власної гідності, її ін-дивідуальність;
4) можливості, що є залежними (у плані здійснення) від мож-ливостей суспільства — рівня його економічного, політика-соціа-льного, духовно-культурного розвитку. Зрозуміло, що рівень роз-витку суспільства не залишається незмінним, так само, як і по-треби самої людини;
5) можливості, що мають правовий характер, оскільки внесені до законодавчих актів, які створені в межах держави і на міжна-родному рівні. Визнання, дотримання, охорона і захист держава-ми (у результаті угод) основних прав людини, закріплених на міжнародному рівні, є свідченням про те, що вони стали не лише об'єктом міжнародного регулювання, але й міжнародними стан-дартами.
Зміст і обсяг основних прав людини визначаються сукупністю таких соціальних чинників:*
інтерес людини, справедливо збалансований з інтересами суспільства;*
мораль суспільства, що переважає у даний період;*
мета прав людини і відповідність цим правам засобів, вико-ристовуваних державою (реалізація, забезпечення та обмеження прав).
Права людини і права громадянина є тісно взаємозалежними, однак не тотожними поняттями. Громадянин — людина, яка за-коном визнається юридичне належною даній державі. Якщо права людини закріплені в міжнародно-правових актах, то права гро-мадянина — у конституції певної держави.
Відмінності між правами людини і громадянина:
Права людини | Права громадянина
Позатериторіальні — існують незалежно від державного ви-знання, закріплення в законі і поза зв'язком їх носія з конкретною державою | Територіальні — передбачають наявність громадянства, тобто особливий зв'язок людини і держави
Загальносоціальні — належать людині через факт народжен-ня як природні, невідчужувані права, тобто не завжди висту-пають як юридичні категорії (апатриди, біженці не мають статусу громадянства, але ма-ють права людини) | Спеціально-соціальні (юридичні) — закріплюються в законодав-стві і перебувають під захистом держави, громадянином якої є дана особа—
реалізація здійснюється у сфе-рі будь-якого громадянського су-спільства, де б не знаходилася людина— | реалізація охоплює сферу від-носин індивіда з певною держа-вою
2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Основні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок