Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Виникнення міжнародного права

Виникнення міжнародного права

Назва:
Виникнення міжнародного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,53 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Виникнення міжнародного права
Період становлення державності України як суверенної і незалежної, демократичної, соціальної, правової держави в науковій площині дав змогу відійти і від деяких, що мали місце раніше, стереотипів класової основи розвитку суспіль-ства і цивілізації в цілому.
Серед прикладів нового мислення щодо розвитку держа-ви заслуговує особливої уваги те, що права людини розгля-даються у контексті міжнародно-правового механізму і засо-бів, призначених для забезпечення захисту основних прав громадянина.
Такі ідеї гармонують з поглядами відомого юриста-міжна-родника XIX ст. Ф. Мартенса, який вважав, що засадами іс-торії міжнародного права є "закон прогресивного розвитку міжнародних відносин... Найближчим і безпосереднім вия-вом цього закону є один принцип, який проходить через усе історичне життя народів, а саме — принцип поважання люд-ської особистості".
Далі Ф. Мартене розвинув думку про те, що якщо люд-ська особистість як така визнається джерелом громадян-ських і політичних прав людини, то й міжнародне життя до-сягне високого ступеня розвитку порядку і права. І навпаки, ми не знайдемо у взаємовідносинах держав ні юридичного порядку, ні поваги до законності, якщо панівне в державах життя буде запереченням притаманних людині невід'ємних прав.
Дійсно, розглядаючи не лише закономірності побудови громадянського суспільства, а й міжнародного співтовариства через призму верховенства особистості і її прав пізнати внутрішнє життя країна і зрозуміти засади і правила якими вона керується у відносинах з іншими народами.
Справедливість такого міркування підтверджується відо-мими періодами еволюції людської цивілізації і пов'язаного з нею міжнародного спілкування. Як на Давньому Сході, так і в Стародавній Греції та Стародавньому Римі необмежене па-нував культ сили в поєднанні з проповідуваною виключною правосуб'єктністю, а не поваги до особи. Тому держави ста-родавнього світу перебували між собою більше у стані війни ніж у мирі. Тільки в період середньовіччя започатковується у міжнародних відносинах принцип особистості, проголо-шуючи її джерелом індивідуальної і політичної свободи. У цю епоху з'являються перші зародки міжнародного права у вигляді проголошення міжнародного права Г. Гроцієм са-мостійною галуззю права.
Історію міжнародного права для її більш осмисленого пізнання звичайно поділяють на періоди. Є низка періодизацій історії міжнародного права. Видається доцільним зверну-тися для цього до еволюційного розвитку особистості, націй і народів, пов'язуючи цей процес з видатними фактами і пра-вовими документами, що відділяють одну епоху від іншої.
Таким чином, історію міжнародного права можна умовно поділити на чотири періоди:
перший охоплює стародавні часи;
другий період — від падіння Римської імперії до Вестфальського миру 1648 р.;
третій — від Вестфальського миру до Гаазьких конфе-ренцій миру 1899 р. і 1907 р.;
четвертий — від Гаазьких конференцій миру до засну-вання 00Н і формування сучасного міжнародного права.
Розглянемо виникнення міжнародного права у старо-давньому світі. Вважається, що міжнародне право виникло відтоді, коли почалися міжнародні відносини. Поділяючи та-ку думку, важливо також враховувати "психологічну рису первісного життя усіх народів". Ця риса полягала у праг-ненні будь-якого народу того історичного періоду не до між-народних відносин, а до облаштування внутрішнього життя своєї держави, яка б вирізнялася самобутністю і виключала будь-яке втручання ззовні. Згадаймо, наприклад, споруджен-ня у Стародавньому Китаї Великої китайської стіни, яка від-діляла його від зовнішнього світу.
Така ж психологічна риса була властива стародавнім гре-кам і римлянам. Так, Арістотель, Демосфен та інші грецькі мислителі у своїх творах проповідували ідею самобутності й обраності грецького народу, який користується виключною правосуб'єктністю. Ці самі якості спонукали і до протилеж-ного — дипломатичного і військового, торговельного й ре-лігійного спілкування із сусідніми та іншими народами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Виникнення міжнародного права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок