Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Розвиток науки міжнародного права в Україні

Розвиток науки міжнародного права в Україні

Назва:
Розвиток науки міжнародного права в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,06 KB
Завантажень:
307
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Розвиток науки міжнародного права в Україні** Параграф написано В.Г. Буткевичем у співавторстві з Л.Г. Заблоцькою.
Дослідження проблем міжна-родного права в Україні має глибокі теоретичні та історичні традиції. Виникнення міжна-родно-правової думки в Україні пов'язане з формуванням українського народу і держави. Організований в окрему спільноту зі своїм незалежним механізмом управління (дер-жавою), кожний народ прагне визначитись у своїх відноси-нах з іншими народами, домовитися про ті засади справед-ливості, рівності і незалежності, які пануватимуть між ними як обов'язкові для виконання. Такі прагнення кожний на-род висловлює відповідно до свого розуміння прав народів — загальних, обов'язкових і необхідних для всіх суб'єктів міжнародних відносин.
Міжнародно-правові ідеї українського народу ми знахо-димо вже у «Слові про закон і благодать» (митрополита Іларіона), «Повісті врем’яних літ» (автором традиційно вважа-ють ченця Печерського монастиря Нестора), «Повчанні» (князя Володимира Мономаха), в «Руській Правді» та особ-ливо у «Слові о полку Ігоревім». Цінним джерелом для ро-зуміння становлення міжнародно-правових поглядів україн-ського народу є «Моління («Слово», «Посланіє») Данила Заточника», «Посланіє» Климентія Смолятича, «Златоуст» Кирила Туровського, літописи та інші історичні документи. В них обстоювались засади мирних відносин з іншими дер-жавами («бисть князем Руським межи собою мир і любов братії», «лутчі єсть мир взяти», «межи собою в любові і мирі живіте»), поваги до чужої території («постави предели язи-ком і повеле жити, не переступая в чужую часть», «на чужие предели не прескакайте, но будіте своїми довольни»), не втручання у внутрішні справи інших держав («чьюжих не возхіщати, і не в свої предели не вступатися», «не вступати-ся в чьюжой предел нікомуже»), поваги до віросповідання інших народів («милуй не только своєє вери, а і чюжия... аще то буде жидовин, або сарацин, або болгарин, або єре-тик, або латинянин, або от всіх поганих»), дотримання між-народних угод («аще ви будете хрест цілувати до братії, або до кому, або управивши серце своє, на немже можите усто-яти, тоже цілуйте, а цілувавши блюдіте, і, не приступні, по-губите души своєї») тощо.
Перші міжнародно-правові дослідження різноманітних проблем міжнародного права в Україні з'являються в XV-XVI ст. Особливо авторитетною серед них була праця Ста-ніслава Оріховського (1513-1566) «Dе jure naturae et gentium». Як і більшість досліджень того періоду, вона напи-сана латиною. Праця мала особливий успіх у Польщі, Італії, Швейцарії, Німеччині та інших країнах. Автор до-тримується природно-правових поглядів, але вже виріз-няє міжнародне право як специфічне правове явище.
Зважаючи на те, що в Україні на той час практично не було можливості досліджувати міжнародне право (через від-сутність наукових і навчальних закладів, відповідних архівів та бібліотек), більшість українців виїжджали для своїх нау-кових досліджень до інших держав (Литви, Польщі, Росії, Італії, Німеччини, Англії, Франції тощо). Там вони працю-вали писарями, перекладачами, супроводжували посольства і паралельно провадили дослідницьку роботу.
Тільки в XVII-XVIII ст. в Україні з'являється мож-ливість вивчати міжнародне право, але з урахуванням по-треб держав, під владою яких перебувала відповідна україн-ська територія. В Україні складаються три основні центри, де досліджуються міжнародно-правові проблеми: 1) на заході – під егідою Львівського університету; 2) в центрі – під егідою Київської духовної академії, а згодом Київсько-го університету; 3) на сході, де дуже швидко провідні по-зиції в цій галузі відійшли до Харківського університету. До цих центрів тяжіють наукові осередки інших міст Ук-раїни (Ужгорода, Чернівців, Луцька, Чернігова, Одеси, Кам'янця-Подільського та ін.), але про серйозні наукові праці з міжнародного права у них не можна говорити чи не до Другої половини XVIII-XIX ст. Більшість талановитих учених виїздить на постійну роботу до Москви, Санкт-Петербурга, Кракова, Варшави, Відня, Риму, Парижа, Лондона та інших міст, де були значно кращі умови для дослідницької діяль-ності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Розвиток науки міжнародного права в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок