Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правова система

Правова система

Назва:
Правова система
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,62 KB
Завантажень:
423
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
ПРАВОВА СИСТЕМА
Адміністративно-командна система з її жорстокою цент-ралізацією досить швидко перевела правову систему на рейки мирного часу. У перші повоєнні роки зберігається тенденція пріоритету союзного законодавства, а в бага-тьох випадках союзні закони приймаються як закони пря-мої дії. Нормою правотворчості стало прийняття спільних з партійними органами нормативних актів у найбільш важливих сферах суспільного життя. Продовжується по-силення праворегулюючої ролі вищих органів партії.
11 лютого 1957 року Верховна Рада СРСР прийняла закон, який по-новому перерозподілив компетенцію в сфері законодавства між Союзом РСР і союзними республіка-ми. Згідно цього закону у віданні Союзу РСР зберігалось встановлення основ законодавства в судоустрої і судо-чинстві, основ цивільного і кримінального законодавства, а у відання союзних республік передавалось прийняття законів про устрій судів, цивільних, кримінальних і про-цесуальних кодексів.
Прийняття даного закону фактично започаткувало но-вий етап кодифікації загальносоюзного і республіканського законодавства, основою якої став принцип органічної єдності в розвитку союзної і республіканської державності, оскільки область законодавчої діяльності є однією з най-більш характерних областей діяльності держави. Але ця позитивна риса кодифікації стала водночас і негативною. Уся кодифікаційна самостійність республік зводилася до вироблення кодексів, які б строго відповідали змісту загаль-носоюзних основ.
Цивільне право. Перехід до мирного будівництва по-требував розвитку цивільного обігу. 14 грудня 1947 року приймається постанова Ради Міністрів СРСР та ЦК ВКП(б) про грошову реформу, яка скасувала карткову систему. Була ліквідована комерційна торгівля і запроваджувався продаж товарів за єдиними державними цінами. Але ре-форма знецінила трудові заощадження громадян, оскіль-ки роздрібні ціни збільшилися майже втричі.
Серйозні зміни відбулися в житловому праві. З метою прискорення відбудови житлового фонду Президія Верхов-ної Ради СРСР 26 серпня 1948 року прийняла указ "Про право громадян на купівлю та будівництво індивідуальних житлових будинків". Згідно з указом, кожний громадянин міг купити чи побудувати в місті або за його межами з правом особистої власності одно або двоповерховий дім не більше, ніж на 5 кімнат. Земля під забудову відводила-ся в безстрокове користування.
Неоднозначною була житлова політика держави в роки десталінізації. З одного боку, указ Президії Верховної Ради СРСР від 10 вересня 1953 року скасував адміністративне виселення з будинків державних підприємств, установ і організацій робітників і службовців, які припинили з ними трудові відносини. Запроваджувався судовий порядок ви-селення. З іншого боку, обмежується право особистої влас-ності на житло. Указ Президії" Верховної Ради СРСР від 18 червня 1958 року встановив, що загальна житлова пло-ща в будинках, які будують громадяни з правом особистої власності, не може перевищувати, як правило, 60 кв.м.
З розширенням прав союзних республік збільшується кількість об'єктів права державної власності. Частина фонду цієї власності спрямовувалась на посилення кол-госпів. З метою зближення державної і кооперативної власності МТС були ліквідовані, а їх техніка вводилась у цивільний обіг. Колгоспи набули права купувати сільсько-господарську техніку.
Була введена нова форма соціалістичної власності — власність громадських організацій.
Розвиток майнових і пов'язаних з ними особистих відно-син, що регулювались окремими нормативними актами, настійливо потребував узагальнення цих актів, приведен-ня їх в систему. Після прийняття Закону від 11 лютого 1957 року, в відповідності з яким видання Цивільного кодексу було віднесено до компетенції союзних республік, в Україні розпочалася підготовка до кодифікації цивіль-ного законодавства.
18 червня 1963 року Цивільний кодекс УРСР було за-тверджено Верховною Радою УРСР. Він складався з вось-ми розділів: загальні положення; право власності; зобо-в'язувальне право; авторське право; право на відкриття; винахідницьке право; спадкове право; правоздатність іно-земців і осіб без громадянства, застосування цивільних законів іноземних держав, міжнародних договорів і угод.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Правова система

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок