Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Колізійні прив'язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з "іноземним елементом"

Колізійні прив'язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з "іноземним елементом"

Назва:
Колізійні прив'язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з "іноземним елементом"
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,97 KB
Завантажень:
203
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Колізійні прив'язки, застосовувані до регламентації трудових відносин
з "іноземним елементом"
У системі колізійних норм, які використовуються для регу-лювання трудових відносин з "іноземним елементом", пере-важними є ті, що призначені саме для цих відносин: закон держави місця роботи (lex loci laboris); закон держави, з якої відряджено працівника (lex loci delegationis) та ін. Але оскільки трудові відносини у деяких правових системах регу-люють ще й норми цивільного права, то застосовуються при-в'язки, притаманні регулюванню цивільно-правових угод, зок-рема закон автономної волі. Колізійні прив'язки можуть вка-зувати на право, яке підлягає застосуванню до певних тру-дових відносин; форми контракту; суб'єктів трудового право-відношення.
Як основні у правових системах переважно використовую-ться відсилання до закону місця укладення трудового конт-ракту, місця виконання роботи, спільного місця знаходження сторін, спільного громадянства.
Для регулювання спеціальних трудових правовідносин, таких як виконання робіт у відрядженні чи на територіях кіль-кох держав, переведення на роботу в іншу країну тощо за-стосовують додаткові колізійні прив'язки. Ними є, наприклад, відсилання до закону держави, в яку направлено працівника у відрядження, на території якої востаннє виконувалася робота.
До регламентації трудових відносин на транспорті, скажімо, на морському, типовою є колізійна прив'язка — закон прапора;
на річковому, повітряному — місця реєстрації судна; на авто-мобільному — особистий закон перевізника.
Прив'язка — закон автономії волі використовується багать-ма державами "сім'ї континентального права". Вона означає, що сторони, укладаючи трудовий контракт, можуть самостій-но обрати правопорядок, якому підпорядкують свої трудові відносини. На законодавство, обране сторонами для регулю-вання трудових відносин, може бути чітко вказано у контрак-ті, або ж випливати з його змісту чи проформи (зразка, ти-пової форми), чи з указівки, суд якої держави може розгля-дати спір. Це властиво правовій системі України. Більшість європейських держав (у т. ч. й Україна) не застерігають про обрання конкретного правопорядку для регулювання умов контракту. В них дозволяється обирати чи змінювати обране законодавство у будь-який час до укладення чи після укладен-ня контракту та підпорядковувати різні умови контракту за-конодавству різних правових систем.
Водночас Закон із міжнародного приватного права Польщі 1965 p. вказує, що обраний сторонами закон повинен мати зв'язок із зобов'язанням (ст. 25 (1)); за законодавством Пор-тугалії вибір права обумовлюється важливим інтересом сто-рін. Американський Звід законів конфліктного права передба-чає, що вибраний закон повинен мати тісний зв'язок з угодою чи її сторонами. Суди Великобританії схиляються до "обгрун-тованого інтересу" як критерію вибору законодавства для вре-гулювання трудових відносин.
Широке застосування принципу автономії волі у трудових правовідносинах викликало правило, яке чимраз частіше використовується європейськими правовими системами. Суть його полягає в тому, що свобода вибору законодавства для регулювання вказаних відносин не повинна позбавляти пра-цівника захисту, надаваного йому імперативними нормами того закону, що був би застосований за відсутності вибору (Закон із міжнародного приватного права Австрії 1978 p. та ін.).
Прив'язка до закону місця роботи є найбільш поширеною у правових системах. Це основна прив'язка в Законах із між-народного приватного права Австрії (ст. 20), Албанії (ст. 20), Іспанії (ст. 10 (6)), Угорщини (ст. 51 (1)), Швейцарії, в Законі Албанії про користування цивільними правами іноземцями та застосування іноземного права 1964 p. Як основна та в різних формулюваннях вона використовується в судовій практиці деяких держав. Вказана прив'язка закріплена в Європейській конвенції 1980 р. про право, яке застосовується до договірних зобов'язань. Вона часто включається й до міжнародних угод за участю України.
Прив'язка до закону основного місця бізнесу підприємця за-стосовується здебільшого для регулювання праці на спільних підприємствах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Колізійні прив'язки, застосовувані до регламентації трудових відносин з "іноземним елементом"

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок