Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Суб'єкти трудового права України

Суб'єкти трудового права України

Назва:
Суб'єкти трудового права України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,38 KB
Завантажень:
300
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Реферат на тему:
Суб'єкти трудового права України


План
Поняття суб'єкта трудового права України
Громадяни як суб'єкти трудового права України
Власник або уповноважений ним орган як суб'єкт трудового права України
Підприємство як суб'єкт трудового права України
Трудовий колектив як суб'єкт трудового права України
Профспілковий орган підприємства як суб'єкт трудового права України
Державні органи, які виступають суб'єктами трудового права України


1. Поняття суб'єкта трудового права України
Основним суб'єктом права власності на національні багат-ства України є держава, якій належить переважна більшість промислових підприємств, землі та товарне виробництво сільськогосподарської продукції. Управління цією власністю здійснюють відповідні галузеві міністерства шляхом централі-зованого керівництва підприємствами і і організаціями. Звідси випливає потреба в єдиному управлінні з боку держави — по-вновладним власником єдиної централізованої з верху до низу системи державних органів відповідно до специфіки предмета управління.
Об'єднання підприємств в галузеві міністерства дає змогу державі більш ефективно керувати впровадженням у виробниц-тво передових технологій, постачанням і реалізацією продукції, ціноутворенням, фінансовою, кадровою політикою тощо.
Отже, підприємство становить собою єдність двох сукуп-ностей: засобів виробництва та працюючих. Як єдине ціле воно є більш широким поняттям, що охоплює і засоби виробництва, і людей, які працюють із застосуванням цих засобів. Засоби виробництва створюють матеріальну базу виробництва, в той час як трудовий колектив є його живим організмом.
Розмежування підприємства і трудового колективу прояв-ляється в органах, що представляють кожну з цих сторін. Під-приємство представляється власником або уповноваженим ним органом. Трудовий колектив представляється радою трудового колективу, комітетом підприємства або виборним профспілко-вим органом. В разі виникненні колективного трудового спору трудовий колектив може представляти страйковий комітет. Відповідно ці органи також виступають як суб'єкти відносин, що виникають із застосування праці у суспільному виробництві.
При колективній власності її суб'єктами виступають колек-тиви орендарів, колективні підприємства, кооперативи, акціо-нерні товариства, господарські товариства, господарські об'єд-нання, професійні спілки, політичні партії, релігійні та інші організації та об'єднання. Право колективної власності здійсню-ють вищі органи управління власника — загальні збори, кон-ференції, з'їзди, ради, правління тощо. Окремі функції по господарському управлінню колективним майном вищими
органами управління власника може бути покладено на створювані ними органи.
Усі ці органи управління колективним майном в межах наданих їм повноважень володіють, користуються і розпоряджа-ються майном, можуть використовувати для трудової діяльності працю громадян, тому вони також виступають як суб'єкти тру-дового права.
Індивідуальна власність також може використовуватись гро-мадянами для підприємницької діяльності особисто або із зас-тосуванням праці найманих працівників. Для здійснення ви-робничої діяльності громадяни також можуть створювати підприємства, яким надається статус юридичної особи.
Таким чином, при всіх формах власності власник особисто виступає як суб'єкт трудового права. Але він може передавати належні йому права певним своїм органам, уповноважуючи їх на проведення господарської та трудової діяльності. Крім того, власник може створювати підприємства і організації, призна-чати певних осіб або органи для керівництва цими підприєм-ствами і організаціями. Створювані власником підприємства і організації, посадові особи, найняті ним для керівництва ство-рюваними підприємствами і організаціями, виступають суб'єкта-ми трудового права.
Як суб'єкти трудового права виступають також органи, що здійснюють нагляд і контроль за дотриманням законодавства про працю у цілому та законодавства з техніки безпеки і вироб-ничої санітарії зокрема. До таких органів відносяться відповідні державні комітети.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Суб'єкти трудового права України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок