Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Основні завдання (функції) і принципи авторського права

Основні завдання (функції) і принципи авторського права

Назва:
Основні завдання (функції) і принципи авторського права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,53 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Основні завдання (функції) і принципи авторського права
Основне завдання авторського права — це примноження культурної спадщини суспільства. Єдиним засобом досягнення цієї мети с падання автору виняткових прав дозволяти і тим самим контролювати використання своїх творів іншими осо-бами, отримуючи з цього матеріальну вигоду. Однак, на відміну від права влас-ності на матеріальні об'єкти, що має фактично необмежений або абсолютний ха-рактер, право власності на нематеріальні об'єкти, якими є твори науки, літерату-ри і мистецтва, зазнає певних обмежень, що стосуються обсягу правомочностей та їх існування у часі. Такий підхід до права власності на нематеріальні об'єкти дає змогу встановити в законодавчому порядку справедливий баланс між індивідуаль-ними інтересами авторів, зацікавлених у отриманні матеріальної вигоди у разі ви-користання їхніх творів, і суспільства загалом, зацікавленого у вільному доступі до створених творів.
Ще у XVIII ст. французький письменник Бомарше, який немало зробив для визнання прав авторів у законодавчому порядку, відповідаючи своїм критикам, писав, що авторам несправедливо дорікають у прагненні до наживи на додаток до того, що вони користуються славою і суспільним визнанням. Під час укладання з користувачами договорів на той або інший вид використання творів встановлю-ється зобов'язання виплати авторської винагороди, розмір якої залежить від рин-кової кон'юнктури і популярності автора, підвищуючи його договірну силу.
В основному завдяки творчості авторів створюється і розвивається видавнича справа, кінематограф, виробництво аудіовізуальної продукції, радіомовлення і телебачсння, чия діяльність ґрунтується передусім на використанні творів, що охо-роняються, з мстою доведення їх до споживача, з отриманням при цьому матері-альної вигоди.
Суспільне визнання достоїнств творів і матеріальна забезпеченість авторів як результат використання їх творів суспільством стимулюють тізорчий процес, да-ють можливість авторам повністю присвятити себе плідній роботі. Найважливі-шою умовою для успіху в цьому є ефективне застосування законодавства про охо-рону авторського права, розробленого з урахуванням соціальних і економічних реалій країни.
Авторське право поширюється на твори літератури, науки і мистецтва, які є ре-зультатом творчої діяльності, незалежно від призначення, способу і форми їх ви-раження, а також художніх достоїнств або наукової цінності, уявлення про які вкрай суб'єктивне.
Однак твір як результат творчої діяльності автора стає об'єктом авторського права лише за умови, що він виражений в якій-небудь об'єктивній формі, безпо-середньо пов'язаній з можливістю його відтворення. Думки і образи автора, що існують лише у формі творчого задуму, не можуть бути сприйняті іншими людь-ми і, отже, не існує і практичної потреби в їх правовій охороні. Твір повинен існу-вати в формі, яка відокремлена від особистості автора і набула самостійного бут-тя. При цьому для визнання твору об'єктом авторського права не вимагається за-вершеності роботи. Закон рівною мірою охороняє як закінчені, так і незавершені твори, зокрема ескізи, плани та їх проміжні результати, що використовуються ав-торами у процесі створення творів.
Для виникнення і здійснення авторського права не вимагається реєстрація, спеціальне оформлення твору або дотримання якої-небудь іншої формальності. Однак слід мати на увазі, шо на друкованих виданнях може проставлятися знак охорони авторського права, який складається з трьох елементів: латинської букви С в колі — ©; імені (найменування) володільця виключних авторських прав; року першого опублікування твору. Правовою охороною рівною мірою будуть користу-ватися як твори, на яких проставлено знак охорони, так і твори без такого знака. Основною метою забезпечення твору даним знаком є інформування третіх осіб про те, що цей твір охороняється. Таким чином, спрощується процес доведення провини порушника, якщо подібне порушення сталося. Аналогічне значення має також реєстрація прав автора на твір. Реєстрація здійснюється лише за бажанням правовласника, їй не надають ніякого правоутворювального значення, але факт реєстрації може відіграти корисну роль у разі розв'язання спору про авторство на твір або його незаконне використання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Основні завдання (функції) і принципи авторського права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок