Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві.

Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві.

Назва:
Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,34 KB
Завантажень:
104
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат на тему:
Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві.


Зміст
Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності...............3
(на основі статті 149 Кодексу законів про працю України)
Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві.................................................6
(на основі статті 142 Кодексу законів про працю України)


Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності
Стаття 149. Порядок застосування дисциплінарних стягнень
До застосування дисциплінарного стягнення власник або упо-вноважений ним орган повинен зажадати від порушника трудо-вої дисципліни письмові пояснення.
За кожне порушення трудової дисципліни може бути засто-совано лише одне дисциплінарне стягнення.
При обранні виду стягнення власник або уповноважений ним орган повинен враховувати ступінь тяжкості вчиненого проступ-ку і заподіяну ним шкоду, обставини, за яких вчинено просту-пок, і попередню роботу працівника.
Стягнення оголошується в наказі (розпорядженні) і повідом-ляється працівникові під розписку.
І. Коментованою статтею передбачено, що до застосування дисциплінарного стягнення власник повинен зажадати від праців-ника письмові пояснення. Якщо працівник відмовився від цього, власник повинен скласти акт про відмову віддачі пояснень і про-вести дисциплінарне розслідування порушення трудової дисцип-ліни.
Даючи письмові пояснення, працівник має відповісти на на-ступні питання:— 
чи був насправді факт порушення трудової дисципліни;— 
в якій формі вини проявилось порушення трудової дисцип-ліни;— 
причини, що спонукали працівника вчинити дисциплінар-ний проступок, обставини, за яких його вчинено.
Відмова працівника дати письмові пояснення не перешкод-жає накладенню на працівника відповідного стягнення.
3. Власник підприємства за кожний проступок може застосу-вати лише одне дисциплінарне стягнення, зазначене в ст. 147 КЗпП України. Власник не вправі, наприклад, оголосити дога-ну, а потім ще й звільнити працівника.
Разом з тим, якщо власник підприємства, оголосивши дога-ну, скасував цей наказ і видав новий, за яким звільнив працівни-ка, то така заміна стягнень буде відповідати закону, якщо звіль-нення проведено з дотриманням установленого порядку.
3. Власник або уповноважений ним орган при обранні відпо-відного виду стягнення повинен врахувати ступінь тяжкості вчи-неного проступку, обставини, за яких його було вчинено, а та-кож відповідність дисциплінарного стягнення тяжкості вчине-ного проступку.
Якщо при розгляді судом справи про поновлення на роботі особи, трудовий договір з якою був розірваний за порушення трудової дисципліни, суд дійде висновку, що проступок дійсно вчинено, але звільнення проведено без урахування ступеня тяж-кості обставин, за яких він був вчинений, а також попередньої поведінки працівника, його ставлення до праці, позов може бути задоволений.
Однак у цьому випадку суд не вправі замінити звільнення іншим видом стягнення, оскільки у відповідності зі ст. 147і КЗпП України накладення на працівника дисциплінарного стягнення
є компетенцією власника підприємства, з яким працівник перебу-ває у трудових відносинах.
Обставини вчинення дисциплінарного проступку можна по-ділити на два види: ті, що пом'якшують, і ті, що обтяжують від-повідальність.
До обставини, шо пом'якшують відповідальність, можна від-нести:— 
вчинення дисциплінарного проступку вперше;— 
вчинення дисциплінарного проступку з необережності;— 
малозначущість заподіяної шкоди.
До обставин, що обтяжують відповідальність, можна віднести:— 
вчинення проступку не вперше;— 
настання негативних наслідків для підприємства;— 
умисел працівника;— 
вчинення дисциплінарного проступку в нетверезому стані, в стані наркотичного чи токсичного сп'яніння;— 
втягнення в здійснення порушення трудової дисципліни інших працівників.
При визначенні виду стягнення враховуються і попередня ро-бота працівника, його ставлення до праці.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Порядок притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності. Внутрішній трудовий розпорядок на підприємстві.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок