Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття та основні характеристики подат-кових систем

Поняття та основні характеристики подат-кових систем

Назва:
Поняття та основні характеристики подат-кових систем
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,37 KB
Завантажень:
45
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Поняття та основні характеристики подат-кових систем
Базуючись на філософській концепції, що «система — це сукупність елементів, які перебувають у відношеннях і зв'язках один з одним, що утворює цілісність, єдність», і керуючись тим, що кожний компонент системи, в свою чер-гу, можна розглядати як окрему систему, а кожна система є одним із компонентів більш широкої системи, можна дати таке визначення поняття податкової системи.
Податкова система — це сукупність податків, зборів, інших платежів та внесків до бюджету і державних цільо-вих фондів, платників податків та органів, що здійснюють контроль за правильністю обчислення, повнотою і вчасні-стю сплати їх у встановленому законом порядку.
Сутність, структура і роль системи оподаткування визначаються податковою політикою, що є виключним пра-вом держави, яка проводить її в країні самостійно, відповідно до завдань соціально-економічного розвитку. Через подат-ки, пільги і фінансові санкції, а також обов'язки і відпові-дальність, які виступають невід'ємною частиною системи оподаткування, держава ставить єдині вимоги до ефектив-ного ведення господарства в країні.
За оцінками фахівців, система оподаткування тим ефективніша, чим вона зручніша як для того, хто сплачує подат-ки, так і для того, хто здійснює контрольні функції.
Суттєвими умовами оподаткування, що характеризують податкову систему в цілому, є:—
порядок встановлення і введення в дію податків;—
види податків;—
права та обов'язки платників податків;—
порядок розподілу податків між бюджетами різних рівнів;—
відповідальність учасників податкових відносин. У різних країнах податкові системи не однакові, кожна з них має свої особливості. Вони створювались і розвива-лись у різні історичні періоди, в різних економічних умо-вах. Але є й загальні показники, які характеризують податкові системи. Найузагальнюючим з них е податковий тиск — відношення загальної суми податкових зборів до сукупного національного продукта. Він показує, яка части-на виробленого суспільством продукта перерозподіляється за допомогою бюджетних механізмів.
Податки виступають найбільш важливим і впливовим інструментом регулювання економічних відносин та інте-ресів держави, регіонів, підприємств і громадян. Вони відігра-ють значну роль у формуванні доходно!' частини бюджету. Податки покликані стимулювати розвиток усього прогре-сивного і ефективного, регулювати суперечності, що вини-кають у процесі реалізації економічних інтересів.
Про структуру податків
Є розбіжність думок щодо кількості їх. Одні фахівці про-понують введення єдиного податку, інші за чисельність їх.
Введення єдиного податку, на якій би основі він не грунтувався, не відповідає системному підходу до констру-ювання податкового механізму і входить у суперечність із світовою практикою оподаткування.
У країнах далекого зарубіжжя, особливо в країнах з розвинутою ринковою економікою, спокійно ставляться до кількості податків, яких, як правило, стає все більше. Там вважають, що «чим простіша податкова система, тим вона грубіша і менш надійна, вплив податків на реальні еко-номічні процеси і поведінку платників податків у потрібному для держави напрямку не можна забезпечити двома, трьо-ма і навіть десятьма податками». Водночас «велика кількість податків не обов'язково повинна вести до важкого подат-кового тягаря, всі ці процеси піддаються регулюванню» 1.
Наприклад, у Китайській Народній Республіці єдиний промислово-торговельний податок включає 106 найменувань зборів за промислово-сільськогосподарські асортименти. Податок стягується за 42 ставками, які варіюють залежно від призначення товарів від 1,5% (для невідбіленої бавов-няної тканини) до 66% (для сигарет). Ставки оподаткуван-ня для більшості товарів становлять менше 20%. При сплаті єдиного промислово-торговельного податку стягується і місцева надбавка до нього у розмірі 1% суми податкового платежу.
Як показує практика, чисельність податків допомагає відчути платоспроможність платника податків і робить за-гальне податкове законодавство психологічно менш впли-вовим.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Поняття та основні характеристики подат-кових систем

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок