Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Адвокатура в Україні:шляхи та перспективи розвитку

Адвокатура в Україні:шляхи та перспективи розвитку

Назва:
Адвокатура в Україні:шляхи та перспективи розвитку
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,42 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
РЕФЕРАТ
на тему:
“Адвокатура в Україні:
шляхи та перспективи розвитку”


ПЛАН
Вступ
1. Адвокатура України та її завдання
2. Поняття адвоката, вимоги до нього
3. Правове регулювання діяльності адвокатури
Висновок
Список використаної літератури


Вступ
Закон України “Про адвокатуру”, який було прийнято 19 груд-ня 1992 р., врегулював основні аспекти діяльності цього правозахисного інституту. Зокрема, в Законі по-новому вирішено питання на-буття права займатися адвокатською діяльністю, встановлено орга-нізаційні форми її здійснення, значно розширено професійні права адвоката і його обов’язки, передбачено гарантії адвокатської діяль-ності, введено присягу адвоката України, визначено поняття адво-катської таємниці, вирішено питання про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності і визначено систему органів, упов-новажених видавати і анулювати свідоцтво про право на заняття ад-вокатською діяльністю, врегульовано відносини адвокатури з Мініс-терством юстиції України, іншими державними органами тощо.
За час функціонування адвокатури України, побудованої у 1992-1993 роках на нових законодавчих засадах, з урахуванням міжнародних стандартів адвокатської професії та організації ад-вокатур багатьох демократичних країн світу, в Україні напра-цьовано значний досвід, і гостро постала необхідність подальшо-го реформування цього інституту, доопрацювання окремих норм Закону “Про адвокатуру”. Це з очевидністю випливало з тексту прийнятого Закону, в якому не були враховані важливі для прак-тичної адвокатської діяльності пропозиції. Наприклад, введення Єдиного реєстру адвокатів України (ЄРАУ), утворення єдиної ко-місії для прийняття кваліфікаційних іспитів, об’єднання адвокату-ри в єдину професійну організацію, введення обов’язкового ста-жування та підвищення кваліфікації адвокатів, створення системи страхування професійних ризиків та впровадження спеціалізова-ного пенсійного фонду, розширення гарантій адвокатської діяль-ності тощо. Спілка адвокатів України підготувала і декілька разів подавала до Верховної Ради проекти змін і доповнень до Закону, однак вони не були розглянуті, хоча Закон, безумовно, потребує приведення його у відповідність із положеннями Конституції України, міжнародних документів про адвокатуру та чинного за-конодавства.
1. Адвокатура України та її завдання
Адвокатура України є добровільним професійним громад-ським об’єднанням, покликаним згідно з Конституцією України сприяти захисту прав, свобод та представляти законні інте-реси громадян України, іноземних громадян, осіб без грома-дянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допо-могу.
Щоправда, визначення в Законі адвокатури як громадського об’єднання викликає серйозні зауваження, оскільки в даному разі мова йде про з’єднання всіх адвокатів у єдину спільноту, пов’язану загаль-ними цілями, професійними правами та обов’язками для виконан-ня певних, доручених їм повноважень. Слід зазначити, що понят-тя “громадське об’єднання” в чинному законодавстві України взагалі не існує. У нормативних актах згадуються “громадські ор-ганізації”, “об’єднання громадян”, “об’єднання підприємств” то-що, втім жоден з цих термінів не може бути застосований до адво-катури. Проект Закону “Про адвокатуру”, поданий до Верховної Ради у 1992 році, визначав адвокатуру як “незалежний правовий інститут”.
Адвокатура — поняття узагальнююче, яке не ототожнюється з поняттям адвокатури як об’єднання – юридичної особи. В Консти-туції України не визначено її правовий статус, але з окреслених у ній завдань адвокатури можна зробити висновок, що остання є од-ним з інститутів правової системи держави, який виконує завдан-ня, без здійснення котрих функціонування цієї системи неможли-ве. При цьому адвокатура не належить до жодної з гілок влади, передбачених ст. 6 Конституції України, і в певному сенсі має відігравати роль “дружнього посередника” між державою та/або іншими суб’єктами права в громадянському суспільстві [3, c.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Адвокатура в Україні:шляхи та перспективи розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок