Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Система галузі конституційного права

Система галузі конституційного права

Назва:
Система галузі конституційного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,21 KB
Завантажень:
73
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Система галузі конституційного права
Система галузі конституційного права відбиває внутрішню структу-ру його предмета. При розгляді цього питання передусім виникає пробле-ма співвідношення системи конституції як головного джерела з системою самої галузі. Для визначення останньої треба проаналізувати всю су-купність конституційно-правових норм незалежно від форми їх закріплен-ня. Система ж конституції відображає існування лише частини цих норм, що містяться тільки в основному законі. Разом з тим при визначенні сис-теми галузі слід передусім враховувати конституцію — своєрідний стри-жень системи. І хоча встановлена у формі конституції систематизація пра-вових норм може бути не повністю тотожна системі галузі, вони органічно взаємопов'язані.
Важливим елементом структури конституційного права є його інсти-тути. Поняття конституційно-правового, так само як і конституційного інституту, має передумовою існування визначеної сукупності юридичних норм, що регулюють коло однорідних і взаємопов'язаних відносин. Останні (і відповідно норми) утворюють досить відокремлену і сталу групу. Голов-ним критерієм визначення структури (системи) галузі конституційного права за інститутами є єдність змісту їхніх норм.
З позицій системного підходу можна виділити три різновиди кон-ституційно-правових інститутів: а) загальні; б) головні, що звичайно вхо-дять до складу загальних; в) початкові, які, як правило, включають кілька правових норм. Усі вони різняться ступенем узагальнення. Влас-не це три рівні систематизації конституційно-правових норм.
Загальні конституційно-правові інститути — це складні нормативні формування найчастіше комплексного змісту. До них насамперед нале-жить інститут начал організації і діяльності державного механізму. До нього на правах головних входять інститути кожного з вищих органів держави, основ організації місцевого управління і (з певними застережен-нями) самоврядування та деякі інші, залежно від змісту галузі консти-туційного права конкретної країни. Значення загального інституту начал організації і діяльності державного механізму не можна недооцінювати, оскільки основна частина всього обсягу конституційно-правового регулю-вання має своїм призначенням регламентацію відповідних питань.
До загальних конституційно-правових інститутів також належить інститут територіальної організації держави. Він включає такі головні інститути, як політико-територіальний устрій, адміністративно-тери-торіальний устрій і власне державна територія. І хоча конституції нерідко не містять спеціальних розділів, присвячених тому чи іншому із зазначених інститутів, останні завжди існують як реальність на основі відповідного нормативного регулювання.
Нарешті, до загальних конституційно-правових інститутів слід віднести інститут конституційного статусу особи, який включає такі го-ловні інститути, як громадянство та основні права і свободи особи.
Наведена класифікація конституційно-правових інститутів має уза-гальнюючий характер і не є вичерпною щодо кожної конкретної країни. Роль і значення того чи іншого головного інституту в структурі загальних інститутів і галузі в цілому визначаються особливостями теорії і практи-ки окремих країн. При цьому головні інститути відрізняються від загаль-них більшою рухомістю та індивідуалізованістю.
Зміст конституційно-правових інститутів не слід пов'язувати з пев-ною структурною частиною конституції. Норми, що входять до складу то-го чи іншого інституту, можуть розміщуватися в різних розділах і главах конституції, а також у різних законах та інших джерелах, незалежно від найменування тієї чи іншої глави або закону. Однак у сукупності вони ста-новлять змістовну єдність, що забезпечується єдністю відповідної групи суспільних відносин. Роль кожного конкретного конституційно-правового інституту в загальному процесі нормативного регулювання визначається не кількістю об'єднаних у ньому норм, а соціальною значущістю, характером регламентованих суспільних відносин, місцем серед інших інститутів.
Суттєвим елементом системи конституційного права є його норми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Система галузі конституційного права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок