Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Криміналістика. Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)

Криміналістика. Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)

Назва:
Криміналістика. Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,81 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему
Криміналістика. Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)


ПЛАН
1. Поняття та види слідчого експерименту
2. Підготовка до слідчого експерименту та його тактик
3. Особливості перевірки показань на місці
4. Фіксація результатів відтворення обстановки та обставин події
Література


1. Поняття та види слідчого експерименту
Відтворення обстановки і обставин події, що передба-чено ст. 194 КПК, охоплює по суті дві самостійні слідчі дії:
1) перевірку на місці показань обвинуваченого, підо-зрюваного, потерпілого чи свідка з метою їх уточнення і доповнення у присутності понятих;
2) експериментальну перевірку правдивості показань цих осіб, інших обставин і припущень щодо можливості чути або бачити за певних умов що-небудь, що стосується цих обставин, проникнути до даного приміщення названим у свідченнях способом або певною особою, подолати назва-ну в показаннях відстань тощо.
У діяльності органів розслідування серед інших слід-чих дій, спрямованих на розкриття злочинів, широко за-стосовується слідчий експеримент.
Слідчий експеримент є окремою слідчою дією, яка полягає у здійсненні дослідів з метою перевірки, чи мог-ли відбутися за певних умов ті або інші події та яким саме чином.
Проведення цієї слідчої дії пов'язано зі здійсненням дослідів, результати яких і є тими фактичними даними, що дозволяють дійти висновку про обставини, що мають значення для розкриття злочину.
У 30-х роках у криміналістичній літературі з'явилися праці П. І. Тарасова Радіонова, у яких вперше досліджувались питання процесуальної природи і тактики проведен-ня слідчого експерименту. Згодом питанням тактики про-ведення слідчого експерименту приділялося все більше уваги, а у підручниках з криміналістики з'явилися глави, присвячені слідчому експерименту, були видані окремі по-сібники для слідчих.
Слідчий експеримент схожий з науковим експеримен-том, І слідчий, і науковий експеримент дозволяє вивчати факти шляхом проведення дослідів. Однак слідчий експе-римент має свої відмінні риси:
1) його застосування потребує певних процесуальних умов;
2) він відтворює явище не повністю, а лише деякі умо-ви, за яких відбувалися події або мали місце факти, що цікавлять слідчого.
Слідчий експеримент має своїм завданням установ-лення того, могла чи не могла відбутися якась подія або дія у певних умовах. Крім того, слідчий експеримент далеко не завжди пов'язаний з місцем події, він може бути прове-дений залежно від його мети не на місці події. Слідчий експеримент супроводжується проведенням дослідів, що істо-тно відрізняє його від слідчого огляду і виділяє у самостій-ну слідчу дію.
Слідчий експеримент відрізняється від експертизи; незважаючи на їхню зовнішню схожість, експертиза потре-бує застосування спеціальних знань, у той час як слідчий експеримент у процесі його проведення не вимагає цього.
З'ясовуючи природу слідчого експерименту, слід вказа-ти на те, що він має на меті не тільки перевірку певних фа-ктів, а й одержання нових доказів по справі. Наприклад, у разі проведення слідчого експерименту для визначення мо-жливості витягнути викрадені товари крізь пролом у стіні магазину, слідчий встановлює новий доказ: можливість ви-тягнення викрадених товарів або його неможливість.
Слідчий експеримент відрізняється від перевірки по-казань на місці. Він може бути у деяких випадках проведе-ний без участі свідків та обвинувачених, тоді як перевірка показань на місці без їхньої участі є неможливою. При слідчому експерименті можуть бути присутніми всі свідки і обвинувачені одночасно, а при перевірці показань на міс-ці дія проводиться щодо кожного обвинуваченого або свід-ка окремо.
Залежно від мети слідчого експерименту розрізняють його види. Важко перелічити всі відомі в практиці роз-слідування види слідчого експерименту, тому зупинимося тільки на тих видах, які зустрічаються найчастіше.
1. Слідчий експеримент для перевірки можливості ба-чити у даних умовах. Завдання такого експерименту іноді полягає у встановленні можливості не тільки бачити, а й можливості розрізняти деталі та особливості об'єктів у пе-вних умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Криміналістика. Відтворення обстановки і обставин події (слідчий експеримент та перевірка показань на місці)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок