Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття авторського права

Поняття авторського права

Назва:
Поняття авторського права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,54 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Поняття авторського права


Авторське право, як частина цивільного законодавства, регулює відносини, по-в'язані з використанням творів літератури, науки і мистецтва. У цих відносинах бе-руть участь, з одного боку, автори творів, їх спадкоємці, правонаступники та інші володільці авторського права, з другого — організації, заінтересовані у використан-ні творів: видавництва, редакції періодичних видань, кіностудЇЇ, телестудії, радіо-станції, театри, концертні організації, фірми звукозапису тощо. Відповідно законо-давство забезпечує охорону прав не тільки авторів творів, а й творців об'єктів суміж-них прав (виконавців, виробників фонограм, радіомовних і телевізійних компаній), що сприяють розповсюдженню цих творів. Охорона прав творців об'єктів суміжних прав або професій, суміжних з творчими професіями, становить особливий інтерес для країн, що розвиваються, оскільки дає змогу захистити в законодавчому поряд-ку фольклорні твори шляхом охорони прав саме цих суміжних професій.
Існують відмінності між майновими правами автора і його особистими немай-новими правами, які в сукупності і утворюють авторське право. Авторське право звичайно розуміється як виняткове право автора твору, що надається йому зако-ном, оголосити себе автором твору, відтворювати його, розповсюджувати або до-водити його до відома публіки якими-небудь способами і засобами, а також доз-воляти іншим особам використовувати твір певними способами.
Основним положенням авторського права є монопольне право автора на обна-родування твору — дію, завдяки якій твір уперше стає доступним для публіки. За жиггя автора ніхто, крім самого автора, не вправі вирішувати, чи буде випущено у світ його твір, а якщо буде, то коли і яким чином. Використання твору після об-народування підкоряється певним правилам, Автор, який володіє правами на свій твір, і твір (або його правовласник) користуються правовим захистом. Але ав-торське право на твір не пов'язано з правом власності на матеріальний об'єкт, в якому він виражений. Тому перехід права власності на матеріальний об'єкт або право володіння матеріальним об'єктом не тягне за собою перехід авторських прав на твір як благо нематеріальне.
Часто охорона авторських прав є гарантією інвестицій, що вкладаються в опуб-лікування твору, сприяє отриманню і цілеспрямованому розподілу прибутку між автором і особами, які сприяли використанню його твору,
У тих країнах, де існує таке законодавство, його практична цінність залежить від ефективності застосування. Однак прийняття того або іншого закону — цс ли-
ше перший крок. Р хом створення відп використання творі торів, так ідля клас
Не зовсім правил ристання твору, ще личина винагороди го твору, і навіть не чається в процесі в> ближче до торговел безпечує автору спр
Система охорони го процесу. А без с науковий і культури службу максимальні най ширшої популя] соціального і культу
Основне завданні суспільства. ЄдиниІ прав дозволяти і ти\ бами, отримуючи з пості на матеріальні рактер, право власн ри і мистецтва, зазн їх існування у часі, змогу встановити в ними інтересами зе користання їхніх тв створених творів.
Ще у XVIII ст. < визнання прав авт< писав, що авторам того, що вони кори користувачами доп ється зобов'язання кової кон'юнктури
В основному зав справа, кінематогрї
ше перший крок. Результативне правозастосуванпя може бути забезпечено шля-хом створення відповідних організацій, які займаються збиранням винагород за використання творів і виплатою їх авторам, що в результаті с стимулом як для ав-торів, так і для власників суміжних прав (агентів, видавців тощо).
Не зовсім правильно порівнювати прибутки, які автор може отримати від вико-ристання твору, що охороняється авторським правом, із заробітною платою. Ве-личина винагороди автора визначається не часом, витраченим на створення цьо-го твору, і навіть не його якістю і цінністю. Вона залежить бід попиту, що визна-чається Із процесі використання твору. Таким чином, йдеться про винагороду, яка ближче до торговельного прибутку, ніж до заробітної плати, а законодавство за-безпечує автору справедливу оплату за використання його творів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Поняття авторського права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок