Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття та види про референдум

Поняття та види про референдум

Назва:
Поняття та види про референдум
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,34 KB
Завантажень:
313
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
План
Поняття про референдум.
Види референдума.
Поняття про референдум і його види
У здійсненні безпосереднього народовладдя важливе значення має інститут референдуму. Референдум — це голосування всього на-селення держави (загальнодержавний референдум) або певної його частини (місцевий референдум) з метою вирішення найважливіших пи-тань державного і суспільного життя. Референдум, як і вибори, здійснюється шляхом голосування, але виокремлюється предметом. Вибори проводяться для визначення особи, яка достойна обіймати пев-ну виборну посаду. Завдання референдуму полягає у вирішенні важ-ливих питань, не пов'язаних із наданням юридичної сили мандатам пев-них осіб. Це можуть бути затвердження, зміна чи скасування законів, вирішення проблем територіального устрою в межах держави тощо. Залежно від тих чи інших ознак референдуми поділяються на певні види. Розрізняють референдуми імперативний і консультативний, кон-ституційний і законодавчий, обов'язковий і факультативний.
Імперативний і консультативний референдуми різняться за юри-дичними наслідками. Рішення, винесене імперативним референду-мом, має загальнообов'язкове значення і не потребує жодного затвер-дження. Імперативним, наприклад, був референдум 1 грудня 1991 р., під час якого визначалося, бути чи ні Україні незалежною державою. Ре-зультати консультативного референдуму юридичної сили не мають. Його призначення полягає у з'ясуванні думки виборців щодо певного питання.
Конституційним називається референдум, унаслідок якого змінюється, приймається або відхиляється конституція. Якщо ж ці пи-тання вирішуються стосовно звичайного закону, то референдум на-зивається законодавчим.
Обов'язковим вважається референдум, проведення якого є обо-в'язковим для вирішення визначених Конституцією проблем. Відповід-но до ст. 73 Конституції України обов'язковим є всеукраїнський рефе-рендум з вирішення питань щодо зміни території України.
Факультативним називається референдум, коли ініціатива його проведення з того чи іншого питання залежить від законодавчого органу або волевиявлення уряду. Законом не визначено, в яких випад-ках і з яких питань може бути проведений факультативний референ-дум.
Згідно із Законом України "Про всеукраїнський та місцеві рефе-рендуми" від 3 липня 1991 р. розрізняють всеукраїнські референдуми, референдуми Автономної Республіки Крим та місцеві (у межах адмі-ністративно-територіальних одиниць). Всеукраїнський референдум може призначатися Верховною Радою України або Президентом Ук-раїни. Так, Верховна Рада України уповноважена призначати всеукра-їнський референдум щодо вирішення питань про зміну території дер-жави. Президент України має право призначати референдум щодо законопроектів про внесення змін до розд. І-ІІІ Конституції, а також проголошує референдум з народної ініціативи.
Всеукраїнський референдум призначається Президентом з ініціати-ви народу за умови, що цього вимагають щонайменше 3 млн. грома-дян України, які мають право голосу. Крім того, для виконання цієї ви-моги необхідно зібрати не менш як у двох третинах областей України (у кожній з них) щонайменше по 100 тис. підписів. Слід також зверну-ти увагу на те, що в Україні не допускається проведення референдумів для затвердження законопроектів, що стосуються податків, бюджету та амністії.


План
Вибори президента України.
Повноваження Президента.
У ст. 102 Конституції України Президент України визначається як глава держави, який діє від її імені. Президент є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини й громадянина.
Питання про вибори Президента України, його статус та повнова-ження визначаються чинним законодавством.
Президент України обирається громадянами України, які досягли 18 років, на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні строком на п'ять років. Законом передбачені певні вимоги, яким має відповідати кандидат на посаду Президента Ук-раїни: ним може бути обраний громадянин України, не молодший трид-цяти п'яти років, який має право голосу і не обмежений у виборчих правах, проживає на території України протягом останніх перед днем виборів 10 років і володіє державною (українською) мовою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Поняття та види про референдум

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок