Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Органи спеціального державного управління

Органи спеціального державного управління

Назва:
Органи спеціального державного управління
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,51 KB
Завантажень:
379
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
РЕФЕРАТ
з екологічного права України
Органи спеціального державного управління
В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
План
1. Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології
2. Органи спеціального поресурсового управління
3. Органи спеціалізованого функціонального управління
4. Органи спеціалізованого галузевого управління
ОРГАНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
Управління в галузі екології – внутрішня структура, сукупність елементів, що реалізують державну політику в галузі екології , здійснюють певні функції.
Управління в галузі екології - це врегульовані правовими нормами суспільні відносини , в яких реалізується діяльність державних органів , органів самоврядування, громадських об’єднань, що спрямована на забезпечення ефективного використання природних ресурсів, охорони довкілля і екологічної безпеки юридичними і фізичними особами , шляхом гарантування дотримання екологічного законодавства та попередження правопорушень у цій галузі.
Органи спеціального державного управління - спеціально уповноважені органи центральної виконавчої влади , що реалізують функції управління в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища і забезпечення екологічної безпеки.
Органи спеціального державного управління поділяються на :
А) Органи надвідомчого управління і контролю в галузі екології;
Б) Органи спеціального поресурсового управління;
В) Органи спеціалізованого функцонального управління;
Г) Органи спеціалізованого галузевого управління.
Розглянемо кожний з цих видів окремо.
ОРГАНИ НАДВІДОМЧОГО КОНТРОЛЮ В ГАЛУЗІ ЕКОЛОГІЇ
До таких органів звичайно відносяться Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки.
Міністерство охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.
Функції , види діяльності ,організація роботи цього органу регулюється Положенням про Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України, затвердженому Указом Президента України від 10 лютого 1995р. №120/95.
Згідно з цим положенням, Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України (Мінекобезпеки України) є централь-ним органом державної виконавчої влади, підвідомчим Кабінету Міністрів України.
Міністерство реалізує державну політику в галузі охорони навко-лишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів, захисту населення та навколиш-нього природного середовища від негативного впливу господарської ціяльності шляхом регулювання екологічної, ядерної та радіаційної безпеки на об'єктах усіх форм власності.. У межах своїх повноважень Міністерство організовує виконання актів законодавства України і здійснює систематичний контроль за їх реалізацією.
Міністерство узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє і вносить на розгляд Президентові України, Кабінету Міністрів України пропо-зиції щодо вдосконалення законодавства.
Основними завданнями Мінекобезпеки України є:
проведення державної екологічної, науково-технічної та еко-номічної політики, спрямованої на збереження та відтворення без-печного для існування живої та неживої природи навколишнього се-редовища, забезпечення безпеки функціонування та розвитку ядер-ного комплексу в мирних цілях, захист життя і здоров'я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення стійкого соціально-економічно-го розвитку та гармонійної взаємодії суспільства і природи, захист екологічних інтересів України
державний контроль за додержанням вимог законодавства з пи-тань охорони навколишнього природного середовища, ядерної та радіаційної безпеки;
ведення державного обліку ядерних матеріалів і контроль за їх зберіганням, транспортуванням і використанням;
здійснення нормативно-правового регулювання щодо викори-стання природних ресурсів, встановлення критеріїв і норм збережен-ня екологічної, ядерної та радіаційної безпеки;
організація проведення державної екологічної експертизи;
оцінка безпеки експлуатації об'єктів ядерної енергії (приладів, устаткування, виробництв, підприємств, складів і сховищ, що містять ядерні матеріали, радіоактивні речовини та джерела іонізую-чих випромінювань) і транспортних засобів, які залучаються до їх перевезення, та об'єктів, що проектуються або споруджуються;
обгрунтування доцільності розроблення державних і регіональ-них екологічних програм за результатами вивчення і дослідження стану навколишнього природного середовища України чи окремих регіональних проблем природокористування;
інформування Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України та громадян України про екологічний стан, включаючи стан екологічної безпеки об'єктів ядерної енергії та інших техногенних об'єктів;
здійснення міжнародного співробітництва з питань екології, без-печного використання ядерної енергії та радіаційних технологій, ор-ганізація виконання зобов'язань, що випливають з міжнародних до-говорів України з цих питань.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Органи спеціального державного управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок