Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Вільне використання творів

Вільне використання творів

Назва:
Вільне використання творів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,33 KB
Завантажень:
539
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Реферат
Вільне використання творів


Закон встановлює термін дії авторського права, яке виникає з моменту створен-ня твору і діс протягом певного часу після смерті автора. Мета цього положення в законодавстві — дати змогу спадкоємцям діставати економічну вигоду після смер-ті автора. У державах-членах Бернської конвенції і в багатьох інших країнах дія ав-торського права припиняється після закінчення 50 років після смерті автора. Ос-танніми роками спостерігається тенденція у бік збільшення терміну дії охорони.
На дію авторського права накладаються і географічні обмеження. Володілець авторського права натвори охороняється законом країни від неправомочних дій, передбачених законодавством у сфері охорони авторського права і вчинених у цій країні. Що стосується подібних дій, вчинених в іншій країні, лравоволоділець по-винен діяти відповідно до законів цісї країни. Якщо країни є членами однієї з між-народних конвенцій з авторського права, розв'язання практичних проблем, по-в'язаних з географічними обмеженнями, значно спрощується.
За певних обставин, що регламентуються законом, деякі дії, що звичайно обме-жені авторським правом, допускаються без дозволу володільця авторського права. Наприклад, використання виключно в особистих цілях особою, яка здійснює від-творення, а також цитування твору, що охороняється, за умови зазначення джере-ла цитати, включаючи ім'я автора.
У деяких країнах твори не підлягають охороні, якщо вони не зафіксовані в ма-теріальній формі; не підлягають охороні тексти законів, ухвали судів і рішення адміністративних органів, тоді як в інших країнах такі офіційні тексти не виклю-чаються із сфери дій авторського права і правоволодільцями є держави, що вико-ристовують їх в інтересах усього суспільства.
Використання твору автора іншими особами допускається за згодою автора або його правонаступників і з виплатою винагороди. Однак в інтересах суспільства вільне використання творів в окремих випадках визнається законодавством усіх держав світу і прямо допускається міжнародними конвенціями з авторського пра-ва.'Але таке використання стосується лише правомірно обнародуваних творів, не зачіпаючи особистих немайпових правомочпостей авторів, допускається лише за умови, що цим не завдає шкоди нормальному розповсюдженню творів і не обме-жує законні інтереси авторів.
Установлені законом випадки вільного використання творів зачіпають різні ви-ди творів і викликані необхідністю забезпечити доступ до них з метою вільного розповсюдження інформації.
Допускається цитування в оригіналі і перекладі з науковою, дослідницькою, полемічною, критичною або інформаційною метою, включаючи відтворення уривків із газетних і журнальних статей у формі оглядів преси.
Дозволяється використання правомірно обнародуваних творів і уривків з них як ілюстрацій у виданнях, у радіо- і телепередачах, звуко- і відсозаписах навчального характеру б обсязі, виправданому поставленою метою. Дозволяється також відтворення в газетах, передача в ефір або по кабелю правомірно опублікованих у газетах або журналах статей з поточних економічних, політичних, соціальних і релігійних питань або переданих в ефір творів такого ж характеру у випадках, ко-ли таке відтворення, передача в ефір або сповіщення по кабелю не були спеціаль-но заборонені автором. Можливе також вільне відтворення в газетах, передача в ефір або сповіщення по кабелю публічно виголошених політичних промов, звер-нень, доповідей та інших аналогічних творів в обсязі, виправданому інформацій-ними завданнями. Допускається відтворення або доведення до загального відома в оглядах поточних подій засобами фотографії, шляхом передачі в ефір або спові-щення по кабелю творів, обнародуваних у ході таких подій, в обсязі, виправдано-му інформаційною метою. Дозволяється без згоди автора І без виплати авторської винагороди відтворення, передача в ефір або сповіщення по кабелю творів архі-тектури, образотворчого мистецтва, фотографії, що постійно розташовані у міс-цях, відкритих для вільного відвідування. Можливе відтворення правомірно обна-родуваних творів без здобуття прибутку рельєфно-крапковим шрифтом або інши-ми способами, спеціально створеними для певних груп людей, наприклад, сліпих.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Вільне використання творів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок