Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Загальна характеристика і види злочинів проти власності

Загальна характеристика і види злочинів проти власності

Назва:
Загальна характеристика і види злочинів проти власності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,82 KB
Завантажень:
148
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
ПЛАН
1.Загальна характеристика і види злочинів проти власності
2. Обставини, що підлягають встановленню і доведенню при розслідуванні крадіжок
3. Обставини, що підлягають встановленню і доведенню при розслідуванні грабежів і розбійних нападів
4. Обставини, що підлягають встановленню і доведенню при розслідуванні шахрайства
5. Помилки в доведенні обставин, пов'язані з неповнотою попереднього розслідування
1.Загальна характеристика і види злочинів проти власності
Злочинами проти власності називаються передбачені Кри-мінальним кодексом України діяння, що посягають на економічні відносини власності.
Згідно з ст.41 Конституції України кожен має право володі-ти, користуватись і розпоряджатися своєю власністю; ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним. Стаття 13 Конституції України наголошує, що держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності.
Конституційні економічні права і свободи громадян Украї-ни, їх проголошення і захист мають особливе суспільне зна-чення, оскільки економічна свобода власності є ґрунтом полі-тичної, національної та релігійної свободи.
Законом України «Про власність» від 7 лютого 1991 р. за-кріплено три рівноправні форми власності - державну, колек-тивну і приватну (індивідуальну). У статті 2 цього закону ви-значається, що «право власності - це врегульовані Законом суспільні відносини з володіння, користування і розпоряджен-ня майном. Право власності в Україні охороняється законом. Держава забезпечує стабільність правовідносин власності. Кожен громадянин України мас право володіти, користувати-ся і розпоряджатися майном особисто чи спільно з іншими».
Таким чином, економічні відносини власності - це забезпечена суспільством і державою можливість володіти, користуватися і розпоряджатися предметами власності
Суспільна сутність відносин власності полягає в тому, що власник має можливість володіти, користуватися і розпоря-джатися належним йому майном, а всі інші члени суспільства зобов'язані не перешкоджати йому у його можливостях, не руйнувати їх. Саме тому держава закріплює економічні відно-сини власності правовими нормами - заборонами, головною з яких є норма-заповідь «не вкради». Охоронювані Законом можливості власника володіти, користуватися і розпоряджа-тися належним йому майном і є об'єктом посягань злочинів проти власності. На ці можливості власника посягають всі злочини проти власності, на час чи назавжди руйнуючи (пошкоджуючи) їх. Суспільна сутність і шкідливість злочинів проти власності полягає в тому, що вони руйнують, пошко-джують чи зовсім знищують (анулюють) економічні відносини власності, позбавляють власника можливостей володіти, ко-ристуватися і розпоряджатися своїм майном. Як при викрадені так і при знищені майна (грошей, цінних паперів) власник на час чи назавжди втрачає свої можливості володіти, користува-тися чи розпоряджатися викраденим чи знищеним.
Головне в економічних відносинах власності - це належ-ність певного фонду майна (чи певної речі) конкретній особі. Належність майна закріплює панування власника над річчю (речами), що вимагає від всіх інших осіб дотримування і не по-рушування цього панування, не заподіювання йому шкоди в володінні, користуванні і розпорядженні його майном. Право власності лише юридично закріплює цю суспільну належність речей і охороняє (захищає) її. Тому право власності як держав-но-правова форма закріплення економічних відносин власнос-ті злочином не пошкоджується. Злочини проти власності пра-ва власності не порушують і не руйнують, не знищують. Право власності не може бути ні викраденим, ні знищеним. Власник завжди має право вимагати повернення йому викраденого в нього майна. Власник завжди має право на викрадене майно, тобто право власності залишається цілим і не ушкодженим. Пленум Верховного Суду України у постанові України від 22 грудня 1995 р. «Про судову практику у справах за позовами про захист права приватної власності» роз'яснив, що згідно з ст.50 Закону «Про власність» влас-ник у будь-якому випадку має право вимагати повернення (віндикації) свого майна з чужого незаконного володіння, а також належного йому майна, безоплатно набутого волода-рем від особи, яка не мала права його відчужувати.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему: Загальна характеристика і види злочинів проти власності

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок