Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Об'єкти і суб'єкти податкових право-відносин

Об'єкти і суб'єкти податкових право-відносин

Назва:
Об'єкти і суб'єкти податкових право-відносин
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,13 KB
Завантажень:
62
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Об'єкти і суб'єкти податкових право-відносин
Об'єкти податкового права можна об'єднати в одне по-няття — матеріальні блага фізичних і юридичних осіб, з яких в установленому законом порядку стягуються подат-ки. У вужчому розумінні — об'єктами податкових право-відносин. є доходи (прибутки), вартість визначених товарів, окремі види діяльності платників податків, операції з цінними паперами, користування природними ресурсами, майно юридичних та фізичних осіб, передача майна, додана вартість продукції, робіт і послуг та інші об'єкти. Отже, об'єк-том податкових правовідносин є все те, з приводу чого між суб'єктами податкових правовідносин формується певний правовий зв'язок.
«Суб'єктом податкового права може бути будь-яка осо-ба, поведінка якої регулюється нормами податкового права і яка може виступати учасником податкових правовідносин, носієм суб'єктивних прав і обов'язків».
Суб'єктами податкових правовідносин є держава (орга-ни влади, які встановлюють та регулюють механізм опо-даткування), державні податкові органи (податкові адміні-страції), платники податків.
Платники податків і зборів (обов'язкових платежів)
У фінансовому праві найбільш традиційною є класи-фікація платників податків на юридичних і фізичних осіб. Але такий поділ не враховує різноманітності реальних проявів у галузі регулювання податків і зборів. Багато податків і зборів передбачають змішаного платника. Ним можуть виступати як юридичні, так і фізичні особи. Крім того, виділяється також група платників, які не мають ста-тусу юридичної особи2.
Таким чином, платник (суб'єкт) податку — це фізична чи юридична особа, а також група осіб без статусу юридич-ної особи, на яку згідно із законодавчими актами покладе-но обов'язок сплачувати податки та інші обов'язкові платежі. Юридичною особою вважається організація, яка має у власності, господарському веденні чи оперативному управлінні відокремлене майно, може від свого імені прид-бавати і здійснювати майнові і особисті немайнові права, нести зобов'язання, бути позивачем і відповідачем у суді.
Платники податків наділені певними правами та обо-в'язками. Законодавче визначення обов'язків платників по-датків міститься в ст. 9 Закону України «Про систему опо-даткування», прав платників податків — у ст. 10 Закону.
Обов'язки платників податків і зборів (обов'язкових платежів)
Одним із головних обов'язків платників податків є вчасна сплата їх у встановлених розмірах. Крім цього платники повинні:
1) вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її збері-гання протягом термінів, встановлених законами;
2) подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бух-галтерську звітність та інші документи і відомості, пов'я-зані з обчисленням і сплатою податків та зборів (обов'яз-кових платежів);
3) сплачувати належні суми податків та зборів (обов'яз-кових платежів) у встановлені законами терміни;
4) допускати посадових осіб державних податкових органів до обстеження приміщень, що використовуються для одержання доходів чи пов'язані з утриманням об'єктів опо-даткування, а також для перевірок з питань обчислення і сплати податків та зборів (обов'язкових платежів).
Керівники і відповідні посадові особи юридичних осіб та фізичні особи під час перевірки, що проводиться держав-ними податковими органами, зобов'язані давати пояснення з питань оподаткування у випадках, передбачених закона-ми, виконувати вимоги державних податкових органів щодо усунення виявлених порушень законів про оподаткування і підписувати акт про проведення перевірки.
Обов'язок юридичної особи щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку, збору (обов'язкового платежу) або після його ска-сування. У разі ліквідації юридичної особи заборгованість з податків та зборів (обов'язкових платежів) сплачується у порядку, встановленому законами України.
Обов'язок фізичної особи щодо сплати податків та зборів (обов'язкових платежів) припиняється із сплатою податку і збору (обов'язкового платежу) або після його скасування, а також у разі смерті платника.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Об'єкти і суб'єкти податкових право-відносин

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок