Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності

Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності

Назва:
Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,44 KB
Завантажень:
494
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.8

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності
Поняття правоохоронного органу. Серед багатьох держав-них органів правоохоронні органи мають певні юрисдикційні та організаційні відмінності1. Тому в Законі України "Про держав-ний захист працівників суду та правоохоронних органів" подано перелік правоохоронних органів, до яких, зокрема, належать:
органи прокуратури;
органи внутрішніх справ;
органи служби безпеки;
митні органи;
органи охорони державного кордону;
органи й установи виконання покарань;
органи державної податкової служби;
органи державної контрольно-ревізійної служби;
органи рибної охорони;
органи державної лісової охорони;
інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохо-ронні функції.
Юрисдикцію правоохоронних органів становлять взаємопо-в'язані елементи, а саме: охорона та захист права, відновлення порушеного права, припинення або розгляд порушення права, виявлення або розслідування злочинів. За законом до правоохо-ронного органу належить такий державний орган, предмет діяль-ності якого законодавче фіксується як його завдання або функції саме охоронного призначення, хоч у назві це може й не відбива-тись. Правоохоронні функції або завдання, як правило, залежать від участі того чи іншого органу в охороні (підтриманні) право-порядку. Правопорядок — об'єктивна необхідність розвитку дер-жави і суспільства. Його забезпечення має відбуватися у межах законності. Підтримується правопорядок повсякденним додер-жанням, виконанням, використання та застосуванням норм пра-ва учасниками правових відносин. Участь у таких відносинах уповноваженого органу накладає на нього виключно важливу відповідальність. Для правоохоронного органу правопорядок вже сам по собі становить вищий рівень необхідності. Притягнення ним правопорушника до відповідальності, виходячи лише з міркувань доцільності, містить у собі небезпеку. Для правоохо-ронного органу неприпустимо обґрунтовувати порушення право-порядку технократичними інтересами. Наприклад, дії відпові-дальних посадових осіб під час прокладання транспортних ма-гістралей без додержання норм екологічної безпеки в сучасних умовах може утворювати правопорушення, навіть склад злочину.
Підтримання правопорядку та припинення правопорушень покладається на компетентні державні органи (прокуратура, ор-гани внутрішніх справ, податкова міліція), для яких діяльність з підтримання правопорядку, запобігання правопорушенням є обов'язковою і полягає у невідкладному й адекватному реагуван-ні на факти невиконання або неналежного виконання вимог пра-вових норм з боку юридичних або фізичних осіб. Мотивація пра-вопорушень, зокрема незнання правових норм тощо, може врахо-вуватися у більш-менш суворому характері реагування, але вона не може визнаватися підставою для невжиття відповідних захо-дів щодо припинення правопорушень. У процесі діяльності з припинення правопорушень здійснюється, як правило, правомір-ний вплив (реагування на умови та причини правопорушень, роз'яснення процесуальних прав та обов'язків, інформування правопорушника та його мікросередовища про наслідки правопо-рушення тощо). При цьому неприпустимими є протиправні дії щодо правопорушників з боку працівників правоохоронних орга-нів у вигляді погроз, залякувань, побоїв тощо.
Відновлення порушеного права — пріоритетне завдання у ді-ях правоохоронних органів. Йдеться про систему правомірних дій, до яких примушується фізична або юридична особа, що
спричинила своїми діями збитки або будь-які інші негативні на-слідки, до їх відшкодування. Для цього передбачено процедури скасування незаконного рішення, прийнятого державним орга-ном (або й правоохоронним органом), встановлено порядок від-новлення порушених правовідносин, відшкодування моральної або матеріальної шкоди, закріплено компенсаційні виплати за не-правомірні дії правоохоронних органів тощо.
Правоохоронні дії тісно пов'язані між собою. Вони утворю-ють цілісну правоохоронну сферу, охоплюючи відновлення не-правомірно порушеного права органами виконання.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок