Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Охорона прав виконавців

Охорона прав виконавців

Назва:
Охорона прав виконавців
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
2,24 KB
Завантажень:
524
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Реферат
Охорона прав виконавців


Під виконавцем слід розуміти актора, співака, музиканта, танцюриста або іншу особу, яка грає роль, співає, читас, декламує, грає на музичному інструменті або яким-небудь іншим чином виконує твори літератури чи мистецтва, включаючи твори фольклору.
Якщо виконавців твору декілька, вони здійснюють права, що належать їм, тіль-ки за взаємною згодою. Реалізація прав великих колективів виконавців, наприк-лад, хорів, оркестрів, театральних труп, проводиться їх диригентами, режисерами, солістами, керівниками труп. Питання, пов'язані зі здійсненням суміжних прав, вирішуються в контрактах, що укладаються з артистами, а також в нормативних документах, що регламентують діяльність даних колективів.
За виконавцями визнаються як особисті немайнові, так і майнові права. Право на ім'я означає можливість виконавця вимагати згадування його справжнього або вигаданого імені (псевдоніму), яке при цьому не повинне спотворюватися при будь-якому використанні творчої інтерпретації твору. Право на ім'я не може від-чужуватися і охороняється безстрокове. Будь-які поправки, зміни, доповнення у виконання можуть вноситися тільки за згодою виконавця.
Майнові інтереси виконавців забезпечуються закріпленням за ними права на використання виконання в будь-якій формі, включаючи право на отримання ви-нагороди за кожний вид використання виконання. Виконавцеві належить право викопувати або дозволяти викопувати такі дії: передавати в ефір або сповіщати для загального відома по кабелю виконання, якщо використане для такої передачі ви-конання не було раніше передано в ефір або не здійснюється з використанням за-пису; записувати раніше не записане виконання; відтворювати запис виконання, тобто виготовляти примірники запису; здавати у тимчасове користування в комер-ційних цілях фонограму, на якій записане виконання за участю виконавця. У разі укладення договору на запис виконання на фонограму дане право переходить до виробника фонограми. Винагорода між виконавцями і виробниками фонограм розподіляється відповідно до угод між організаціями, що управляють правами ви-конавців і виробників фонограм на колективній основі, а за відсутності такої уго-ди розподіляється між виконавцями і виробниками фонограм рівними частинами.
Виняткове право виконавця не поширюється в таких випадках: передача в ефір раніше переданих виконань, запис раніше записаних виконань, відтворення запи-су виконання, якщо первинний запис проведено за згодою виконавця; відтворення здійснюється з тією ж метою, для якої було отримано згоду виконавця при за-пису виконання; відтворення виконання здійснюється з тією ж метою, для якої було проведено запис. Будь-яке інше використання виконання може здійснюва-тися тільки за згодою виконавця.
Дозвіл виконавця на подальшу передачу виконання, здійснення запису для пе-редачі та відтворення такого запису організаціями ефірного і кабельного мовлення повинне бути отримано всіма організаціями ефірного і кабельного мовлення, які бажають використати виконання, якщо тільки виконавець прямо не передав ці свої права організації ефірного або кабельного мовлення, з якою у нього укладено до-говір. Коли за договором зазначені права передано такій організації, то ним же виз-начається і розмір винагороди, що належить виконавцеві за таке виконання.
Усі виняткові права виконавця можуть передаватися за договором будь-яким іншим особам. Звичайно в ролі останніх виступають організації, що управлють майновими правами володільців авторських і суміжних прав на колективній ос-нові. Ними можуть бути також особи, які спеціалізуються в галузі комерційного використання створених творів і об'єктів суміжних прав.
Особливо необхідно виділити договір виконавця з виготівпиком аудіовізуаль-ного твору на створення останнього. Такий договір тягне за собою передачу вико-навцем виготівнику аудіовізуального твору всіх передбачених законом майнових прав. Якщо в договорі не встановлено інше, надання виконавцем таких прав об-межується використанням аудіовізуального твору і не включає прав на окреме ви-користання звуку або зображення, зафіксованих у даному творі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Охорона прав виконавців

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок