Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Порядок звільнення з роботи

Порядок звільнення з роботи

Назва:
Порядок звільнення з роботи
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,32 KB
Завантажень:
399
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат на тему:
Порядок звільнення з роботи


План
Порядок звільнення з роботи
Відсторонення працівника від роботи
Порядок оформлення звільнення працівника з роботи


Порядок звільнення з роботи
Для розірвання трудового договору з працівником законо-давство про працю встановлює певний порядок, який залежить від ініціативи сторони, що проявлена при розірванні трудового договору.
При звільненні з роботи за ініціативою власника або упов-новаженого ним органу воно може мати місце лише за попе-редньою згодою профспілкового органу підприємства.
Погодження звільнення з іншим профспілковим органом, радою або зборами трудового колективу, одноособове з голо-вою профспілкового комітету не замінює згоди профспілково-го комітету підприємства.
Згода профспілкового органу необхідна і в тому разі, коли звільнення працівника здійснюється за рішенням або рекомен-дацією вищого органу.
Не потрібна згода профспілкового органу при звільненні у випадках ліквідації підприємства; незадовільного результату вип-робування, обумовленого при прийнятті на роботу; звільнення з суміщуваної посади у зв'язку з прийняттям на роботу іншого працівника, який не є сумісником, а також у зв'язку з обме-женнями на роботу за сумісництвом, передбаченими законо-давством; поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу; звільнення працівника, який не є членом профспілки, що діє на підприємстві; звільнення з підприєм-ства, де немає профспілкової організації; звільнення керівника підприємства (філіалу, представництва, відділу та іншого відок-ремленого підрозділу), його заступників, головного бухгалтера підприємства, його заступників, а також службових осіб мит-них органів, державних податкових адміністрацій.
Законодавством можуть бути передбачені й інші випадки розірвання трудового договору з ініціативи власника або упов-новаженого ним органу без згоди відповідного профспілкового органу. Зокрема, ст. 32 Закону України від 3 березня 1998 р. «Про порядок вирішення колективних трудових спор^ (кон-фліктів)» порядок і гарантії, передбачені ст. 43 КЗпП, не засто-совуються до осіб, які є організаторами страйку, визнаного су-дом незаконним, а також до осіб, які перешкоджають припи-ненню незаконного страйку.
Попередня згода профспілкового органу при розірванні тру-дового договору необхідна лише у тих випадках, коли звільнен-ня з роботи здійснюється за ініціативою власника або уповно-важеного ним органу (ст.ст. 40, 41 КЗпП). Якщо ж воно здійснюється за загальними підставами припинення трудового договору (ст.ст. 36, 37 КЗпП) або за ініціативою самого праці-вника (ст.ст. 38, 39 КЗпП), то попередня згода профспілкового комітету в цих випадках не вимагається. Не вимагається також згода профспілкового комітету при звільненні осіб, які працю-ють за строковим трудовим договором, тимчасових і сезонних працівників у зв'язку із закінченням строку договору чи сезо-ну. Але коли звільнення здійснюється до закінчення строку, згода профспілкового органу є обов'язковою.
Законодавство про працю не встановлює спеціальної фор-ми, в якій повинно бути оформлено звернення власника або Уповноваженого ним органу до профспілкового органу за одер-жанням згоди на звільнення. Оскільки рішення про розірвання "ФУдового договору з працівником приймає власник або упов-човажений ним орган, то саме ці особи можуть звертатися з "оданням до профспілкового органу. Інші службові особи можуть звернутися до профспілкового органу лише за дорученням власника або уповноваженого ним органу, даним стосовно конкретної особи, яка підлягає звільненню.
В поданні власника або уповноваженого ним органу до профспілкового комітету про дачу згоди на звільнення праців-ника повинна бути точно зазначена підстава розірвання трудо-вого договору. Саме в межах зазначеної власником або уповно-важеним ним органом підстави профспілковий орган і пови-нен розглядати цс питання на своєму засіданні.
Згода профспілкового органу на звільнення не може бути визнаною такою, що має юридичне значення, якщо не додер-жано вимоги про участь у засіданні комітету не менше полови-ни його членів, або якщо за дачу згоди не проголосувала більшість присутніх членів комітету, або якщо згода давалась на прохання службової особи, яка не користується правом прийому на роботу і звільнення з роботи, а також не має відпо-відного доручення правомочної особи, або з ініціативи самого профспілкового органу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Порядок звільнення з роботи

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок