Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Основні загальні поняття категорії «управління»

Основні загальні поняття категорії «управління»

Назва:
Основні загальні поняття категорії «управління»
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,20 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
на тему:
Основні загальні поняття категорії «управління»


Необхідність у визначенні змісту понять і сутності категорії «управ-ління» обумовлена природою адміністративного права, яке виступає ре-гулятором саме управлінських відносин.
Термін «адміністрація», який сьогодні широко поширений, включаю-чи побутовий рівень, у перекладі з латинської означає *«управління»-. То-му словосполучення «адміністративне право» цілком закономірно можна трактувати як «управлінське право».
Термін «управління» у буквальному розумінні — це діяльність з ке-рівництва чимось. У довідковій літературі є кілька визначень сутності управління. Найчастіше його розуміють як діяльність, що спрямовує і регулює суспільні відносини; сукупність приладів і механізмів, за допо-могою яких приводять у рух машини; підрозділ у системі установи; вид синтаксичної залежності тощо.
Така багатозначність зумовила необхідність уніфікувати як терміно-логію, так і її тлумачення, незалежно від того, які конкретні аспекти уп-равління висуваються на перший план.
Не повинно виникати такої ситуації, коли, приміром, економісти чи юристи, оперуючи управлінською термінологією, вкладають у неї різний зміст. Тому спроби дослідників відшукати загальне, що може реально ха-рактеризувати управління в усіх його можливих проявах, виявилися не тільки цікавими з наукової точки зору, а й такими, що мали велике прак-тичне значення.
Вирішальну роль у пошуку універсальних характеристик управління відіграла кібернетика — наука про загальні закономірності та процеси отримання, зберігання, пе-редавання, обробка інформації. За допомогою категорій, вироблених кі-бернетикою, були визначені єдині позиції щодо розуміння сутності управління, яка по-різному трактувалася у різних варіантах «відомчого» підходу.
Цьому сприяло і те, що безпосереднім об'єктом вивчення кіберне-тики є абстрактний процес управління. Тобто вона досліджує процес управління в цілому, без урахування особливостей, які завжди притаман-ні конкретним учасникам реальних управлінських відносин.
Увагу спеціалістів різних галузей знань кібернетика привернула і за-стосуванням системного підходу до аналізу сутності управління та усіх категорій, пов'язаних з ним.
Основні вихідні позиції цього підходу такі: по-перше, кібернетика за-пропонувала шукати сутність зазначеного аналізу виходячи з визнання того, що управління є системою взаємодіючих компонентів; по-друге, ви-значила, що управлінські системи є цілісними (цілісність системи — це сукупність компонентів, взаємодія яких породжує нові якості, не прита-манні тим компонентам, що утворюють систему). Характерним прикла-дом щодо цього є механічний годинник, який складається з багатьох де-талей, сукупність яких породжує унікальну якість — здатність фіксувати перебіг часу); по-третє, поставила питання про самокерованість (самоор-ганізацію) управлінських систем; по-четверте, довела, що управління ви-никає та існує як об'єктивна закономірність.
І хоч системний підхід до аналізу явищ дійсності не є відкриттям кі-бернетики, саме вона привернула загальну увагу до того, що управління слід розглядати і досліджувати як цілісну систему, яка складається із взаємодіючих компонентів.
Таким чином, в управлінні, як в об'єктивно існуючому явищі, було виявлено і детерміновано головну ланку і носія усіх складових і ознак управління — управлінську систему.
Вивчення цілісних управлінських систем показало, що будь-яка з них складається з двох підсистем — керуючої, тобто тієї, яка управляє, і керованої, тобто тієї, яка піддається управлінню, відчуває на собі дію (вплив) керуючої підсистеми. Керуючу підсистему прийнято визначати як суб'єкт управління, тобто як те, що управляє, а керовану — як його об'єкт, тобто те, чим управляють. Отже, керуюча підсистема (суб'єкт) управляє керованою (об'єктом).
Керівництво (або управління) об'єктом здійснюється за допомогою управлінського впливу, який виходить від суб'єкта. Управлінський вплив — це ще один неодмінний і обов'язковий (завжди наявний) ком-понент управління.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Основні загальні поняття категорії «управління»

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок