Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування

Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування

Назва:
Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,83 KB
Завантажень:
338
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного ін-вестування. Оцінка іноземних інвестицій. Об'єкти іно-земного інвестування
У Законі України «Про режим іноземного інвес-тування» іноземні інвестиції визначаються як цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвес-тиційної діяльності відповідно до законодавства України з
метою отримання прибутку або досягнення соціального ефекту.
Іноземними інвесторами є суб'єкти, які провадять інвестиційну діяльність на теритрії України, а саме:*
юридичні особи, створені відповідно до законодавст-ва іншого ніж законодавство України;*
фізичні особи — іноземці, які не мають постійного місця проживання на території України і не обмежені у дієздатності;*
іноземні держави, міжнародні урядові та неурядові організації;*
інші іноземні суб'єкти інвестиційної діяльності, які визнаються такими відповідно до законодавства України.
У законодавстві України існує також визначення терміну «іноземні суб'єкти господарської діяльності», які в Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» визначаються як суб'єкти господарської діяльності, що мають постійне місцезнаходження або постійне місце проживання за межами України.
Крім вищезазначених, в Декреті Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93 «Про систему ва-лютного регулювання і валютного контролю» дається ви-значення поняття «нерезиденти», до яких відносяться:*
фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни Ук-раїни, особи без громадянства), які мають постійне місце проживання за межами України, в тому числі ті, що тим-часово перебувають на території України;*
юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), з місцезнаходженням за межами України, які створені й діють відповідно до законодавства іноземної держави, у тому числі юридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності з участю юридичних осіб та інших суб'єктів під-приємницької діяльності України;*
розташовані на території України іноземні диплома-тичні, консульські, торговельні та інші офіційні представ-ництва, міжнародні організації та їх філії, що мають іму-нітет та дипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій і фірм, які не здійснюють підприєм-ницької діяльності на підставі законів України.
Необхідно пам'ятати про те, що до «іноземних інве-сторів» застосовуються положення чинного законодавст-ва України, що стосуються їх безпосередньо, а також «іноземних суб'єктів господарської діяльності» та «не-резидентів».
У Законі України «Про режим іноземного інве-стування» визначаються наступні види іноземних інве-стицій:*
іноземна валюта, що визнається конвертованою На-ціональним банком України;*
валюта України — при реінвестиціях в об'єкт пер-винного інвестування чи в будь-які інші об'єкти інве-стування відповідно до законодавства України за умови сплати податку на прибуток (доходи);*
будь-яке рухоме та нерухоме майно та пов'язані з ним майнові права;*
акції, облігації, інші цінні папери, а також корпора-тивні права (права власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законо-давства України або законодавства інших країн), вираже-них у конвертованій валюті;*
грошові вимоги та права на вимоги виконання до-говірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, під-тверджену згідно з законами (процедурами) країни ін-вестора або міжнародними торговельними звичаями;*
будь-які права інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно із зако-нами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експерт-ною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на тери-торії України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо;*
права на здійснення господарської діяльності, вклю-чаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті згідно із законами (процедурами) країни інвестора або між-народними торговельними звичаями;*
інші цінності відповідно до законодавства України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Поняття, суб'єкти, форми та види іноземного інвестування

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок