Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

Назва:
ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,28 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ
Згідно із Законом України «Про інвестиційну діяль-ність» держава гарантує стабільність умов здійснення інвестиційної діяльності, додержання прав і законних інтересів її суб'єктів.
Умови договорів, укладених між суб'єктами інвести-ційної діяльності, зберігають свою чинність на весь строк дії цих договорів і у випадках, коли після їх укладення за-конодавством встановлено умови, що погіршують стано-вище суб'єктів або обмежують Їх права, якщо вони не дійшли згоди СТО.СОВНО зміни умов договору.
Державні органи та їх посадові особи не мають права втручатися в діяльність суб'єктів інвестиційної діяльності, крім випадків, коли таке втручання допускається чинним законодавством і здійснюється в межах компетенції цих органів та посадових осіб.
Ніхто не має права обмежувати права інвесторів у ви-борі об'єктів інвестування, за винятком випадків, перед-бачених цим Законом.
У разі прийняття державними або іншими органами актів, що порушують права інвесторів і учасників інвес-тиційної діяльності, збитки, завдані суб'єктами інвес-тиційної діяльності, підлягають відшкодуванню цими ор-ганами у повному обсязі. Спори про відшкодування збит-ків розв'язуються судом або арбітражним судом відпо-відно до їх компетенції.
Держава гарантує захист інвестицій незалежно від форм власності, а також іноземних інвестицій. Захист інвестицій забезпечується законодавством України, а та-кож договорами України з іноземними державами. Інвес-торам, у тому числі іноземним, забезпечується рівно-правний режим, виключаючи застосування заходів дис-кримінаційного характеру, що могли б перешкодити управ-лінню інвестиціями, їх використанню та ліквідації, а та-кож передбачає умови і порядок вивозу вкладених цін-ностей і результатів інвестицій.
Інвестиції не можуть бути безоплатно націоналізовані, реквізовані, до них не можуть застосовуватися заходи, тотожні за наслідками. Такі заходи можуть застосовува-тися лише на основі законодавчих актів України з від-шкодуванням інвестору в повному обсязі збитків, запо-діяних у зв'язку з припиненням інвестиційної діяльності. Порядок відшкодування збитків інвестору визначається в зазначених актах.
Внесені або придбані інвесторами цільові банківські вклади, акції та інші цінні папери, платежі за набуте май-но або за орендні права у разі вилучення відповідно до законодавчих актів України відшкодовуються інвесторам, за виключенням сум, що виявилися використаними або втраченими в результаті дій самих інвесторів або вчине-них за їх участю.
Спори, що виникають в результаті здійснення інвес-тиційної діяльності, розглядаються відповідно судом, арбі-тражним судом або третейським судом.
Інвестиції можуть, а у випадках, передбачених зако-нодавством, мають бути застраховані.
За недодержання договірних зобов'язань суб'єкти ін-вестиційної діяльності несуть майнову та іншу відпо-відальність, передбачену законодавством України і укладе-ними договорами. Сплата штрафів і неустойок за порушення умов договорів, а також відшкодування завданих збитків не звільняють винну сторону від виконання зобов'язань, якщо інше не передбачено законом або договором.
Законом України «Про захист іноземних інвестицій в Україні» від 10 вересня 1991 p. встановлено, що інвестиції, прибутки, законні права та інтереси іноземних інвесторів на території України захищаються її законами.
Іноземні інвестори мають дотримуватися законодав-ства України та не завдавати шкоди її державним, соці-альним та економічним інтересам.
Держава не може реквізувати іноземні інвестиції за винятком певних випадків: стихійного лиха, аварій, епі-демій, епізоотій. Рішення стосовно реквізиції іноземних інвестицій приймає Кабінет Міністрів України. Компен-сація, що виплачується в цих випадках іноземному інве-стору, має бути адекватною та ефективною.
Іноземним інвесторам гарантується перерахування за кордон їх прибутків та інших сум, отриманих на законних підставах, як у гривнях, так і в іноземній валюті.
Іноземні інвестори можуть реінвестувати прибутки на території України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: ГАРАНТІЇ ПРАВ СУБ'ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ЗАХИСТ ІНВЕСТИЦІЙ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок