Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Охорона праці

Охорона праці

Назва:
Охорона праці
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,87 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему:
Охорона праці


План
Поняття охорони праці за трудовим правом
Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
Інструктаж і навчання працівників правилам техніки безпеки і виробничої санітарії
Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
Охорона праці жінок
Охорона праці неповнолітніх
Праця осіб зі зниженою працездатністю
Нагляд і контроль за додержанням законодавства про охорону праці


1. Поняття охорони праці за трудовим правом
Легальне визначення поняття охорони праці дається в ст. 1 Закону України від 14 жовтня 1992 р. «Про охорону праці». Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров'я і працездатності людини в процесі праці. В поняття охорони праці входять і всі ті заходи, що спеціально призначені для створення особливих по-легшених умов праці для жінок і неповнолітніх, а також пра-цівників зі зниженою працездатністю.
Крім Закону України «Про охорону праці» правове регулю-вання охорони праці знайшло відображення в нормах глави XI «Охорона праці» (ст. ст. 153-173), глави XII «Праця жінок» (ст. ст. 174-186), глави XIII «Праця молоді» (ст. ст. 187-200) КЗпП.
З охороною праці тісно пов'язана також низка правових норм, що відносяться до інших галузей права України. Це нор-ми цивільного права, що встановлюють майнову відповідальність при ушкоджені здоров'я або смерті громадянина; норми адмі-ністративного права, що визначають адміністративну відпові-дальність і порядок притягнення до неї громадян органами охо-рони праці; норми кримінального права, що встановлюють відповідальність при вчиненні злочинів у галузі охорони праці і техніки безпеки.
Тому правове регулювання охорони праці охоплює розроб-ку і прийняття загальних норм охорони праці, правил техніки безпеки і виробничої санітарії; проведення профілактичних за-ходів, спрямованих на створення сприятливих умов праці, що попереджують виробничий травматизм та професійні захворю-вання; створення сприятливих умов праці і забезпечення її охо-рони на діючих підприємствах в процесі виконання працівни-ками своїх трудових обов'язків; систематичне поліпшення і оздоровлення умов праці безпосередньо з участю самих трудо-вих колективів; розробку додаткових заходів щодо охорони праці окремих категорій трудящих — жінок, неповнолітніх, осіб зі зниженою працездатністю тощо.
2. Норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії
Правові норми, об'єднані терміном «охорона праці», вклю-чають в собі норми і правила з техніки безпеки і виробничої санітарії. Відмінність норм з техніки безпеки від норм з вироб-ничої санітарії визначається предметом, на регулювання якого спрямовані ті чи інші норми.
Норми з техніки безпеки містять обов'язкові вимоги, яким повинно відповідати підприємство в цілому, виробничі при-міщення, усі види обладнання і технологічні процеси з точки зору безпеки праці, попередження травматизму. Цими нормами передбачається встановлення різних огороджень, захисних пристроїв, проведення профілактичних випробувань, дистан-ційне управління, видача спеціальних індивідуальних засобів захисту, наприклад поясів, окулярів, екранів тощо.
Норми з виробничої санітарії містять обов'язкові вимоги щодо території підприємства, виробничих і побутових приміщень, робочих місць і технологічних процесів з точки зору гігієни праці і здоров'я працівників з метою попередження про-фесійних захворювань. Вимоги в галузі виробничої санітарії стосуються розмірів, планування і конструктивних елементів виробничих будівель, вентиляції, опалення, водопостачання, каналізації, освітлення побутових приміщень, пунктів харчу-вання, охорони праці тощо. Норми з виробничої санітарії пе-редбачають також професії з шкідливими умовами праці, які повинні забезпечуватись спецмолоком, спецхарчуванням, спец-одягом, спецвзуттям та іншими індивідуальними захисними засобами.
Не слід думати, що норми з техніки безпеки і виробничої санітарії є окремими нормативними актами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Охорона праці

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок