Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Екологічне право

Екологічне право

Назва:
Екологічне право
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,27 KB
Завантажень:
142
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
" Екологічне право"
 


План


Вступ
Охорона навколишнього природного середовища і раціо-нальне використання природних ресурсів, забезпечення еко-логічної безпеки суспільства і збереження природного сере-довища життєдіяльності населення є головними умовами стійкого економічного та соціального розвитку України. З цією метою держава самостійно здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження живої і не-живої природи. Така політика спрямована на забезпечення гармонійної взаємодії суспільства і природи, раціонального використання, ефективної охорони і вчасного відтворення природних об'єктів. Закріплення цих вимог в екологічному законодавстві визначає правові, економічні та соціальні осно-ви організації і здійснення охорони навколишнього природ-ного середовища в інтересах нинішнього і майбутнього по-колінь.
Основним джерелом екологічного законодавства і права є Конституція України. У ст. 16 Конституції передбачається, що забезпечення екологічної безпеки і підтримка екологіч-ної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарного масштабу, збереження генофонду українського народу є обо-в'язком держави. А ч. 1 ст. 50 Основного Закону країни закріплює положення про те, що кожний громадянин має право на безпечне для життя і здоров'я навколишнє середовище та відшкодування заподіяної порушенням цього права шкоди. Ці основні вимоги Конституції є головними складовими для подальшого розвитку і належного функціонування норма-тивно-правової бази екологічного законодавства.


І Екологічне законодавство України
Екологічне законодавство України складається із За-конів України "Про охорону навколишнього природного се-редовища", "Про охорону атмосферного повітря", "Про при-родно-заповідний фонд України", "Про тваринний світ", "Про рослинний світ", "Про екологічну експертизу" та інших за-конодавчих актів. До екологічного законодавства належать також Закон "Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської ка-тастрофи", Закон "Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", по-станова Верховної Ради України "Про невідкладні заходи щодо захисту громадян України від наслідків Чорнобильської катастрофи" та інші спеціальні законодавчі акти, присвячені зниженню впливу цієї планетарної катастрофи на життя і здоров'я населення країни та світового співтовариства.
Основні прин-ципи охорони навколишнього природного середовища
Екологічним законодавством визначено й основні прин-ципи охорони навколишнього природного середовища. До них належать: пріоритетність вимог екологічної безпеки й обов'язковість дотримання екологічних стандартів; гаранту-вання екологічно безпечного природного середовища для життя і здоров'я людей; випереджаючий характер заходів з охорони навколишнього природного середовища; науково обгрунтоване узгодження економічних, екологічних та со-ціальних інтересів суспільства; використання природних ре-сурсів з урахуванням ступеня антропогенних змін території проживання населення; прогнозування стану навколишньо-го середовища й обов'язковість екологічної експертизи; де-мократизм при ухваленні рішень, що впливають на стан на-вколишнього природного середовища і формування в насе-лення екологічного світогляду; стягування плати за забруд-нення навколишнього середовища і погіршення якості при-родних ресурсів; компенсація збитків, заподіяних порушен-ням екологічного законодавства та деякі інші принципові вимоги. Принципи охорони навколишнього природного середовища як основні засади правового регулювання взаємодії суспільства з природою істотно впливають на визначення екологічної правосуб'єктності державних органів і громадян країни.
ІІ Управління в галузі охорони навколишнього природ-ного середовища
Управління в галузі охорони навколишнього природ-ного середовища здійснюється державними органами вико-навчої влади загальної і спеціальної компетенції. Загальні функції управління в галузі охорони навколишнього при-родного середовища здійснює Кабінет Міністрів України, який забезпечує розробку загальнодержавних і регіональних еко-логічних програм, регламентує порядок визначення плати та її граничних розмірів за користування природними ресурса-ми, ухвалює рішення про організацію територій та об'єктів природно-заповідного фонду, припиняє або забороняє діяль-ність підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та підпорядкування в разі порушення ними вимог екологічного законодавства і виконує інші управлінські функції в галузі охорони навколишнього середовища.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Екологічне право

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок