Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Загальна характеристика кодексу України про адміністративне правопорушення

Загальна характеристика кодексу України про адміністративне правопорушення

Назва:
Загальна характеристика кодексу України про адміністративне правопорушення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,23 KB
Завантажень:
467
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 
Загальна характеристика кодексу України про адміністративне правопорушення


Зміст


1. Загальна характеристика кодексу України про адміністративне правопорушення
Чинне законодавство про адміністративні правопорушення досить велике за обсягом, дуже нестабільне. Кодекс України про адміністративні правопорушення (КпАП) — один з нормативних актів, до яких найчастіше вносяться зміни та доповнення. Особливо інтенсивно положення КпАП почали змінюватися після проголошення незалежності України. Все це створює певні труднощі в застосуванні адміністративно-правових норм, негативно позначається на діяльності адміністративно-юрисдикційних органів, забезпеченні законності при застосуванні заходів відповідальності за вчинені правопорушення, правовій освіті громадян, ознайомленні їх з проблемами адміністратив-ної відповідальності, що в умовах побудови правової держави неприпустиме.[2,c.2]
Адміністративне право являє собою окре-му галузь права України, що покликана регулювати особливу групу суспільних відносин. Головною їх особливістю є те, що вони виникають, розвиваються і припиняють своє існування у сфері державного уп-равління у зв'язку з організацією та функціонуван-ням системи виконавчої влади на всіх рівнях управ-ління в державі.
Адміністративне право належить до найменш сис-тематизованих галузей правової системи України. З одного боку, такий стан речей пояснюється багато-манітністю предмета регулювання суспільних відно-син адміністративним правом, а з іншого — відсут-ністю належного впорядкування наявних адмініст-ративно-правових норм. Тому зараз однією з актуальних є проблема прискорення роботи з систе-матизації та кодифікації наявних адміністративно-правових матеріалів,
Кодифікація є одним із важливих напрямків сис-тематизації адміністративного права. Вона має на меті впорядкування і вдосконалення чинного норма-тивно-правового матеріалу через його обробку й ви-кладення за певною системою у вигляді збірників актів чи у формі об'єднаних кодифікованих актів. Завдяки кодифікації з'являються нові комплексні акти — кодекси, устави, положення; водночас пере-стають існувати норми, що діяли до цього. Кодифі-кація має офіційний характер, і її здійснюють дер-жавні органи, наділені відповідною компетенцією.
В Україні було проведено копітку роботу з коди-фікації адміністративно-правових актів; наслідком її стало прийняття 7 грудня 1984. р. Кодексу про адміністративні правопорушення (набрав чинності з 1 червня 1985 р.).
Відповідно до статті 1 КпАП завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.
Законодавство України про адміністративні правопорушення складається з КпАП та інших законів України.
Закони України про адміністративні правопорушення до включення їх у встановленому порядку до КпАП застосовуються безпосередньо.
Положення КпАП поширюються і на адміністративні правопорушення, відповідальність за вчинення яких передбачена законами, ще не включеними до КпАП.
??????? ???? ???????????????? ???????????????? ?? ????????? ?????? ?????? ??????????? ?????? ???????? ???????.
КпАП складається з 5 розділів (33 глави).
Розділ І. Загальні положення. — Розділ містить однойменну гл. 1.
Розділ П. Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність (Загальна та Особлива частини).
Загальна частина охоплює глави 2—4:
2. Адміністративне правопорушення та адмініст-ративна відповідальність.
3. Адміністративне стягнення.
4. Накладення адміністративного стягнення. Особлива частина охоплює глави 5—15:
5. Адміністративне правопорушення в галузі охо-рони праці та здоров'я населення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2 Реферат на тему: Загальна характеристика кодексу України про адміністративне правопорушення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок