Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

Назва:
Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,82 KB
Завантажень:
37
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Реферат
на тему:
Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності


Становлення суверенної України повинно супроводжуватися ство-ренням безпечного стану довкілля, виробництва, побутових умов для життєдіяльності людини. Основне місце в цьому процесі посідає зако-нодавство у галузі регулювання відносин з охорони здоров'я людини та навколишнього середовища і забезпечення безпеки в надзвичайних ситуаціях й ситуаціях повсякденного життя, тобто безпеки життєдіяль-ності. Ці відносини регулюються нормативними актами різної юридич-ної сили — конституцією, законами, урядовими підзаконними актами, відомчими нормативними актами та нормативними актами місцевих органів влади. Конституція України як юридична база зобов'язань щодо безпеки життєдіяльності Проголошує*
«Кожна людина має невід'ємне право на життя... Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань» (cт. 27)*
«Кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування... Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благополуччя» (cт. 49)*
«Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди» (cт. 50)
Законодавство щодо безпеки життєдіяльності включає законодавство України => про охорону здоров'я, => про охорону праці, => про дорожній рух, => про цивільну оборону, => про охорону навколишнього середовища тощо.
Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19 листо-пада І992 р. із змінами і доповненнями, внесеними законами Украї-ни, проголошують; що кожна людина має природне невід'ємне і не-порушне право на охорону здоров'я. Суспільство і державу відпові-дальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров'я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров'я в діяльності держави, поліпшення умов праці, на-вчання, побуту і відпочинку населення, розв'язання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здоро-вого способу життя.
Основи законодавства України про охорону здоров'я визначають *правові, організаційні, економічні та соціальні засади охорони здоров'я в Україні, *регулюють суспільні відносини у цій галузі з метою забез-печення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої пра-цездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров'я, попередження і зниження захво-рюваності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.
Законодавство України про охорону здоров'я базується на Консти-туції України і складається з цих Основ та інших прийнятих відповід-но до них актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у галузі охорони здоров'я.
У статті 4 проголошені основні принципи охорони здоров'я, а саме:*
визнання охорони здоров'я пріоритетним напрямом діяльності суспільства і держави, одним з головних чинників виживання та розвитку народу України;*
дотримання прав і свобод людини і громадянина в галузі охорони здоров'я та забезпечення пов'язаних з ними державних гарантій;*
гуманістична спрямованість, забезпечення пріоритету загальнолюдських цінно-стей над класовими, національними, груповими або індивідуальними інтересами, підвищений медико-соціальний захист найбільш вразливих верств населення;*
рівноправність громадян, демократизм і загальнодоступність медичної до-помоги та інших послуг у галузі охорони здоров'я;*
відповідність завданням і рівню соціально-економічного та культурного роз-витку суспільства, наукова обґрунтованість, матеріально-технічна і фінансова забезпеченість;*
орієнтація на сучасні стандарти здоров'я та медичної допомоги, поєднання вітчизняних традицій і досягнень із світовим досвідом у галузі охорони здоров'я тощо.
Законодавством України може бути визначено й інші права грома-дян у галузі охорони здоров'я.
Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 24 лютого 1994 року із змінами і доповнен-нями регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечен-ня санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні пра-ва і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарно-епіде-міологічної служби і здійснення державного санітарно-епідеміологіч-ного нагляду в Україні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Правове регулювання безпеки життєдіяльності, управління та нагляд за безпекою життєдіяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок