Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Поняття, суть та завдання кримінального процесу України. Предмет і система курсу

Поняття, суть та завдання кримінального процесу України. Предмет і система курсу

Назва:
Поняття, суть та завдання кримінального процесу України. Предмет і система курсу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
11,13 KB
Завантажень:
186
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Поняття, суть та завдання кримінального процесу України. Предмет і система курсу


Загальне поняття та історичні форми кримінального процесу.
Слово «процес» (від лат. «processus») означає просування вперед. Виникають і рухаються, розвиваю-чись і примножуючись, кримінально-процесуальні відно-сини, рухається вперед кримінальна справа при її роз-слідуванні та розгляді в суді.
Поняття «кримінальний процес» вживається в чоти-рьох значеннях: діяльність органів і осіб, яка стосується порушення, розслідування, судового розгляду та вирі-шення кримінальних справ; галузь права (кримінально-процесуальне право), що регулює цю діяльність; правова наука, що вивчає вказану діяльність і галузь права, яка її регулює; навчальна дисципліна, в ході викладання якої студенти й слухачі вивчають теорію кримінального про-цесу, кримінально-процесуальне право і кримінально-процесуальну діяльність.
Розрізняють три історичні форми кримінального про-цесу (в усіх його аспектах):
1) обвинувальний (змагальний),
2) інквізиційний (слідчо-розшуковий),
3) змішаний (континентальний).
Історично ці форми послідовно змінювалися одна од-ною. Водночас вони продовжують співіснувати в сучасно-му суспільстві. Поєднання історичного типу та історичної форми кримінального процесу називається видом кримінального процесу. Наприклад, ми можемо говорити про рабовласницький, феодальний чи буржуазний обвинувальний процес. При цьому, звичайно, у різних історич-них типах держав одна й та ж форма кримінального про-цесу зазнає певних змін, має свої модифікації, зберігаючи принципову, вихідну основу побудови. Розглянемо це питання докладніше.
Обвинувальний (змагальний) кримінальний процес. Ця форма називається обвинувальною тому, що порушення справи й увесь її подальший хід визначаються діями, зу-силлями, ініціативою обвинувача (звичайно потерпілого), залежать від нього. Суд починає розгляд справи тільки на прохання обвинувача. Згідно з цим обвинувальний процес зводиться в основному до розгляду в судовому засіданні Розслідування справи до суду майже зовсім не ведеться, оскільки збирання доказів та їх подання в суд покладають-ся на сторони обвинувачення і захисту.
За рабовласницького ладу обвинувальний криміналь-ний процес у розгорнутому вигляді існував під час рабо-власницької демократії, зокрема в Стародавній Греції в VI і V ст. до н. е. (геліея, суд геліастів) і Стародавньому Римі до II ст. н. е. (постійні квестії). Основними джерелами доказів були показання свідків і визнання обвинуваче-ним своєї вини. Допускалися також речові докази й доку-менти.
Обвинувальний процес існував і в феодальних держа-вах у період раннього феодалізму, але мав істотні відмін-ності порівняно з обвинувальним процесом рабовласни-цьких держав: І) суддею був сам феодал або його уповно-важений (феодал мав прибуток від правосуддя у вигляді судових зборів і штрафів); 2) найважливішими складовими процесу були судовий поєдинок (у Київській Русі він називався «поле») та ордалії («суд божий»), тобто випро-бування водою, вогнем і залізом, а також релігійна при-сяга (клятва); 3) участь у процесі «співприсяжників», які не давали суду показань по суті справи, а тільки під-кріплювали під присягою твердження тієї сторони (об-винувача чи обвинуваченого), яка їх виставила.
Обвинувальний процес вівся без попереднього слід-ства. Обвинувач, звернувшись безпосередньо в суд, викла-дав перед ним свою скаргу (причому вимагалася певна, твердо встановлена законом або звичаєм формула обвину-вачення). Потім в обвинуваченого з'ясовували, чи визнає він висунуті проти нього обвинувачення. Якщо обвинувачений їх визнавав, розгляд закінчувався, і судді виносили вирок, а якщо заперечував, судді починали вивчення до-казів і допит свідків. Обвинувач представляв суду своїх свідків, обвинувачений — своїх. Кожна сторона мала право спростовувати показання свідків протилежної сто-рони. Після вичерпання всіх доказів і заключних слів сторін суд проголошував вирок.
Обвинувальний процес, модель якого подібна до опи-саної вище, існує й у багатьох сучасних державах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Поняття, суть та завдання кримінального процесу України. Предмет і система курсу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок