Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Система юридичної діяльності

Система юридичної діяльності

Назва:
Система юридичної діяльності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
14,55 KB
Завантажень:
232
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Контрольна робота
з курсу: ” Юридична деонтологія”
План
Загальна характеристика юридичних спеціальностей.
Система юридичної діяльності.
Загальна характеристика юридичних спеціальностей.
Професія юриста дуже різноманітна і тому об”єктивно склалась відповідна спеціалізація
в конкретних сферах застосування правових знань.
Суддя. Суддя не просто має відношення до закону, йому довірена вища влада законності, і тому тут замало однієї юридичної гра-мотності, треба бути ще й життєво мудрим. Адже до-водиться розбиратися в найскладніших ситуаціях, а істина одна. Тобто основне призначення судді — вста-новити істину в справі і прийняти єдине правильне рі-шення
Правовий статус судді передбачений в законодав-чих актах, в яких визначаються і порядок виборів, і порядок здійснення повноважень, і гарантії діяльності, і відповідальність за помилки. Відповідно до Закону України від 15 грудня 1992 р. «Про статус суддів» судді є посадовими особами державної влади, які в конституційному порядку наділені повноваженнями здійснювати правосуддя і виконувати свої обов'язки на професійній основі в Конституційному Суді України, Верховному Суді України, Верховному Суді Республі-ки Крим, обласних, Київському і Севастопольському міських, районних (міських), міжрайонних (окружних), військових судах, Вищому Арбітражному Суді України, Арбітражному Суді Республіки Крим. обласних, Київ-ському міському арбітражному судах.
До складу Конституційного Суду входять голова, його заступники і 12 членів, які здійснюють свої повно-важення шляхом розгляду в судовому засіданні справ про конституційність законів і інших нормативних ак-тів, а також шляхом дачі висновків з питань, які від-носяться до компетенції Конституційного Суду України. Судді Конституційного Суду обираються Верхов-ною Радою України строком на 10 років. До складу Конституційного Суду може бути обраний громадянин України, який досяг на день виборів 40 років, має ви-щу юридичну освіту, стаж практичної, наукової чи пе-дагогічної діяльності в галузі права не менше 15 років. Право на заняття посади судді районного (місько-го), міжрайонного (окружного), військового суду гарнізону має громадянин України, що досяг на день виборів 25 років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 2 років. Судді район-них (міських), міжрайонних (окружних) судів обираються на 10 років відповідно обласними, Київським Севастопольським міськими Радами народних депутатів, в Республіці Крим — Верховною Радою Республі-ки Крим.
Суддею Верховного Суду Республіки Крим, облас-ного, Київського і Севастопольського міського, війсь-кового суду регіону і Військово-Морських Сил може бути громадянин України, що досяг на день виборів ЗО років, має вищу юридичну освіту, стаж роботи по юридичній спеціальності не менше 3 років, в тому чис-лі не менше 3 років на посаді судді.
Суддею Верховного Суду України може бути громадянин України, який на день виборів досяг 35 ро-ків, має вищу юридичну освіту, стаж роботи по юри-дичній спеціальності не менше 10 років, в тому числі не менше 5 років — на посаді судді.
Судді Верховного Суду України, обласних, Київ-ського і Севастопольського міських, військових судів обираються Верховною Радою України строком на 10 років. Судді, які вперше пройшли конкурсний від-бір, обираються на 5 років.
Згідно Закону України від 4 липня 1991 р. «Про арбітражний суд» арбітражні суди утворюються з при-значенням всіх арбітрів Верховною Радою України безстрокове. На посаду арбітра Вищого Арбітражного Суду України призначається особа, яка досягла на день призначення ЗО років, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спеціальністю не менше 5 років. На посаду арбітра Арбітражного Суду Республіки Крим, арбітражних судів областей і м. Києва призна-чається особа, що досягла на день призначення 25 ро-ків, має вищу юридичну освіту і стаж роботи за спе-ціальністю не менше 3 років.
Слідчий .Особливий професійний характер має діяльність та-кого спеціаліста, як слідчий. Він один з перших тор-кається фактів злочину і тому повинен бути скрупу-льозним у відборі матеріалу, уважно аналізувати об-ставини справи, бути сміливим і рішучим в прийнятті рішення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Система юридичної діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок