Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Фонд державного майна України

Фонд державного майна України

Назва:
Фонд державного майна України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,56 KB
Завантажень:
101
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Фонд державного майна України

Історичні Відомості:

Фонд державного майна України створено в 1991 роцi Постановою Кабiнету Мiнiстрiв Української РСР № 158 для здiйснення державної полiтики в сферi приватизацiї державного майна. Першi органи приватизацiї в Українi - Фонд, його регiональнi вiддiлення, фонди, комiтети, управлiння комунального майна було утворено в 1992 роцi.

В 1994 р. було прийнято Указ Президента України № 56 "Про єдину систему органiв приватизацiї в Українi". Цим Указом фактично було сформовано сучасну систему органiв приватизацiї.

Згiдно з Указом Президента України "Про змiни в системi центральних органiв виконавчої влади України" вiд 13.03.99р. № 248/99, Фонд державного майна України входить до центральних органiв виконавчої влади.

Вiдповiдно до "Тимчасового Положення про ФДМУ" фонд державного майна України пiдпорядкований i пiдзвiтний Верховнiй Радi України. У своїй дiяльностi фонд керується Конституцiєю i законодавчими актами України, Кабiнету Мiнiстрiв України.

Фонд має регiональнi вiддiлення в усiх областях України, В Республiцi Крим, мiстах Києвi та Севастополi.

Основнi завдання Фонду полягають у наступному:

захист майнових прав України на її територiї та за кордоном;

здiйснення прав розпорядження майном державних пiдприємств у процесi їх приватизацiї, створення спiльних пiдприємств;

здiйснення повноважень щодо органiзацiї та проведення приватизацiї майна пiдприємств, яке перебуває у загальнодержавнiй власностi;

сприяння процесовi демонополiзацiї економiки i створенню умов для конкуренцiї виробникiв.

Фонд вiдповiдно до покладених на нього завдань:

змiнює у процесi приватизацiї органiзацiйно-правову форму пiдприємств, що перебувають у загальнодержавнiй власностi, шляхом перетворення їх у вiдкритi акцiонернi товариства;

продає майно, що перебуває у загальнодержавнiй власностi у процесi його приватизацiї, включаючи майно лiквiдованих пiдприємств i об'єктiв незавершеного будiвництва;

укладає угоди з посередниками щодо органiзацiї пiдготовки до приватизацiї та продажу об'єктiв приватизацiї;

видає лiцензiї посередникам;

вживає заходiв до залучення iноземних iнвесторiв до процесу приватизацiї;

бере участь у створеннi спiльних пiдприємств, до статутного фонду яких передається майно, що є загальнодержавною власнiстю;

представляє iнтереси України за кордоном з питань, що стосуються захисту майнових прав держави.

Фонд очолює Голова, який призначається на посаду i звiльняється з посади Президентом України за згодою Верховної Ради України. На сьогоднi Головою Фонду державного майна України є Чечетов Михайло Васильович.

В рiзнi роки Фонд державного майна України очолювали:

з жовтня 1998 по квiтень 2003 Бондар Олександр Миколайович;

з березня 1997 по квiтень 1998 Лановий Володимир Тимофiйович;

з серпня 1994 по лютий 1997 Єхануров Юрiй Іванович;

з липня 1991 по липень 1994 Прядко Володимир Володимирович.

Практична дiяльнiсть Фонду держмайна спирається на програму приватизацiї. Згiдно з програмою приватизацiї на 2000-2002 роки прiорiтети роботи в сферi приватизацiї полягають в наступному:

залучення iнвестицiй в економiку України шляхом продажу акцiй на конкурсах та на мiжнародних фондових ринках;

залучення до пiдготовки на проведення приватизацiї нацiональних та iноземних суб'єктiв фондового ринку;

продаж стратегiчних об'єктiв приватизацiї за грошовi кошти.

Центральний апарат Фонду державного майна України

Керівник - Чечетов Михайло Васильович

Голова Фонду державного майна України

Адміністративно-господарський департамент

Основні функції і завдання Департаменту:

1. Організація та здійснення кадрової роботи, що передбачає добір працівників і просування їх по службі за діловими якостями та професійною компетентністю, формування і робота з кадровим резервом, постійне підвищення фахових знань працівників, заохочення їх до службової кар'єри, реалізація єдиної державної політики з питань державної служби у центральному апараті та регіональних відділеннях і представництвах Фонду.

2. Підготовка і надання аналітичної та оперативної інформації Голові Фонду, правоохоронним органам, звітів Головдержслужбі щодо дотримання державними службовцями державних органів приватизації Законів України "Про державну службу" та "Про боротьбу з корупцією", "Загальних правил поведінки державного службовця".

3. Здійснення комплексу заходів з кадрових питань для забезпечення ефективної і якісної роботи керівного складу та персоналу регіональних відділень.

4. Визначення політики і стратегії діяльності Департаменту відповідно до основних завдань і функцій.

5. Аналіз стану і тенденцій розвитку кадрової політики, державної служби у Фонді, прийняття відповідних рішень щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Фонд державного майна України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок