Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> ООН - суб`єкт міжнародного права

ООН - суб`єкт міжнародного права

Назва:
ООН - суб`єкт міжнародного права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,13 KB
Завантажень:
7
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСКИЙ ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМ. ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
РЕФЕРАТ
“ООН - суб`єкт міжнародного права”
Гаврильченко Дмитро
3 курс МП 5 група
КИЇВ – 2000
План:
Розвиток МП після Другої світової війни. Створення ООН.
Система Об`єднаних Націй
Загальні питання, що стосуються ООН.
Миротворчі функції ООН
Переоцінка ролі ООН
Використана література
Ще до закінчення Другої світової війни учасниками анти-гітлерівської коаліції та іншими прогресивними державами була визнана необхідність ліквідації Ліги Націй і створення нової світової організації на цілком нових засадах. Цими за-садами були принципи права, спрямовані на забезпечення миру, безпеки, свободи і загального добробуту людства.
Такою організацією стала Організація Об'єднаних Націй, створена 26 червня 1945 р. зі штаб-квартирою у Нью-Йорку. Її Статут і плідна діяльність протягом уже понад 50 років свідчать про величезний внесок 00Н у розвиток сучасного міжнародного права.
У статті 1 Статуту 00Н закріплено такі загальні цілі цієї міжнародної організації:
1 Підтримувати міжнародний мир і безпеку
2. Розвивати дружні відносини між націями на основі поваги принципу рівноправності і самовизначення народів.
3 Здійснювати міжнародне співробітництво в розв'язанні між-народних проблем економічного, соціального, культурного і гу-манітарного характеру й у заохоченні і розвитку поваги до прав людини й основних свобод для усіх, незалежно від раси, статі, мови, релігії тощо.
4 Бути центром для узгодження дій націй у досягненні цих за-гальних цілей.
Для досягнення цих статутних цілей 00Н керується та-кими принципами, що є фактично основними принципами міжнародного права:
1. Принцип суверенної рівності всіх членів 00Н.
2. Принцип сумлінного виконання прийнятих на себе зобов'я-зань.
3. Принцип розв'язання міжнародних суперечок мирними засо-бами.
4. Принцип утримання в міжнародних відносинах від погрози силою або її застосування.
5. Принцип утримання від надання допомоги будь-якій держа-ві, проти якої Організація Об'єднаних Націй застосовує дії пре-вентивного або примусового характеру.
6. Принцип забезпечення дії відповідно до цих принципів, ос-кільки це може виявитися необхідним для підтримання міжна-родного миру і безпеки.
7 Принцип невтручання в справи, що по суті належать до внутрішньої компетенції будь-якої держави.
У Статуті 00Н чітко визначено членство в організації (статті 3—6). Головними органами 00Н визначені такі, що засновуються за Статутом: Генеральна Асамблея, Рада Без-пеки, Економічна і соціальна рада, Рада з опіки, Міжнарод-ний суд і Секретаріат (ст. 7). Повноваження головних орга-нів 00Н докладно окреслено у розділах IV і V Статуту
Значну увагу в Статуті приділено проблемам мирного розв'язання спорів, які могли б загрожувати додержанню міжнародного миру й безпеки (розділ VI).
Для реалізації мети, викладеної в ч. 1 ст. 1, Статут 00Н докладно визначає обов'язки і дії Ради Безпеки стосовно за-грози миру, порушень миру й актів агресії (розділ VII)
У Статуті 00Н закріплено норму, яка ніякою мірою не перешкоджає існуванню поряд з 00Н регіональних угод або органів, що пов'язані з підтриманням міжнародного миру і безпеки (розділ VIII). При цьому застерігається, що такі уго-ди або органи та їх діяльність мають бути сумісні з цілями і принципами 00Н.
Для створення у світі умов стабільності і благополуччя, необхідних для мирних і дружніх відносин між націями, за-снованих на повазі принципу рівноправності і самовизначен-ня народів, у розділі IX Статуту 00Н окреслено основні на-прями міжнародного економічного і соціального співробіт-ництва.
Як зазначалося, у ст. 7 Статуту перераховані головні ор-гани 00Н, зокрема Економічна і соціальна рада. У розділі Х Статуту докладно викладено норми, що стосуються складу, функцій і повноважень, принципів голосування і процедурні аспекти Економічної і соціальної ради. Розділ XI Статуту містить Декларацію про території, що не самоврядовуються. Міжнародну систему опіки викладено у розділі XII Статуту. Норми ж, що стосуються Ради з опіки, як-от: склад, функції і повноваження, голосування, процедура — закріплені в роз-ділі XIII.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ООН - суб`єкт міжнародного права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок