Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Авторське право в Україні

Авторське право в Україні

Назва:
Авторське право в Україні
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,17 KB
Завантажень:
287
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Реферат
на тему:
Авторське право в Україні


План
1. Поняття і джерела авторського права.
2. Об'єкти авторського права.
3. Суб'єкти авторських відносин.
4. Суб'єктивне авторське право, його зміст і межі.
Список використаної літератури


1. Поняття і джерела авторського права.
Основними напрямами духовної творчості народу є наукова діяльність, література і мистецтво. Результати цих видів творчої діяльності, невичерпні за формами, прийомами, способами об'єк-тивного вираження духовного багатства людини, є предметом правової охорони. Певні суспільні відносини, що виникають у зв'язку з їх використанням, потребують правового регулювання, яке бере на себе авторське право. В об'єктивному розумінні ав-торське право — це сукупність правових норм, які регулюють відносини, що виникають внаслідок створення і використання творів літератури, мистецтва й науки. У суб'єктивному розумінні це сукупність прав, які належать автору або його правонаступ-никам у зв'язку із створенням і використанням твору літерату-ри, науки, мистецтва.
У зв'язку з прийняттям Закону України «Про авторське право і суміжні права» Верховна Рада України Постановою від 4 люто-го 1994 р. внесла до ЦК України такі зміни:
1. Статтю 472 викласти в такій редакції: «Стаття 472. Законо-давство України про авторське право і суміжні права. Законо-давством України охороняються особисті (немайнові) і майнові права авторів та їх правонаступників, пов'язані із створенням та використанням творів науки, літератури і мистецтва (авторське право), і права виконавців, виробників фонограм та організацій мовлення (суміжні права).
Відносини, що складаються у зв'язку із створенням і викорис-танням об'єктів авторського права і суміжних прав, регулюють-ся Законом України «Про авторське право і суміжні права» та іншими законодавчими актами України».
2. Статті 473—513 виключити.
Завдання авторського права — встановити найсприятливіші пра-вові умови для творчої діяльності, забезпечити доступність ре-зультатів цієї діяльності всьому суспільству. Його основним прин-ципом є поєднання інтересів автора та інтересів усього суспіль-ства. Авторське право проголошує і забезпечує широкий захист особистих (немайнових) і майнових прав авторів.
Джерела авторського права представлені нормативними акта-ми, до яких передусім належать конституційні та законодавчі акти, що визначають основні засади, Закон України «Про ав-торське право і суміжні права» та інші закони. Так, законодав-ство, яке безпосередньо регулює відносини власності, визнає за громадянином виключне право розпоряджатися своїми здібнос-тями до продуктивної і творчої праці. Зокрема, Закон України «Про власність» проголошує в статті 13, що об'єктами права влас-ності громадян є твори науки, літератури, мистецтва, відкриття, винаходи, промислові зразки та інші результати інтелектуальної діяльності. Твори науки, літератури і мистецтва є об'єктами права інтелектуальної власності.
Важливе значення у регулюванні авторських відносин мають типові авторські договори, які затверджуються Кабінетом Міністрів України або за його дорученням відповідними відом-ствами і творчими спілками.
Для правильного і однозначного застосування законодавства при захисті авторських прав велике значення має судова прак-тика розгляду справ, що виникають в разі порушення автор-ських прав. Верховний Суд України систематично узагальнює й аналізує таку практику, робить відповідні висновки, про які по-відомляє суди.
Особливу групу джерел сучасного авторського права станов-лять міжнародні договори: Бернська конвенція по охороні літе-ратурних та художніх творів (1886 р.), яка неодноразово допов-нювалася і змінювалася; Всесвітня (Женевська) конвенція по авторському праву (1952 р.); Римська конвенція по охороні прав артистів-виконавців, виготовлювачів фонограм, а також вироб-ників організацій мовлення (1961 р.); Конвенція, що створює Всесвітню організацію інтелектуальної власності (підписана в Стокгольмі в 1967 р., чинна з 1970 р.); Женевська конвенція по охороні інтересів виготовлювачів фонограм (1971 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: Авторське право в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок