Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі

Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі

Назва:
Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
4,68 KB
Завантажень:
207
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі
Діючим законодавством передбачено ряд підстав до закриття кримінальної справи, застосовуючи якi, правоохороннi органи не мають права вирішувати питання про те, вчинила особа протиправне дiяння чи нi.
Розглянемо цi пiдстави.
Примирення потерпiлого з обвинуваченим.
Кримiнально-процесуальним законодавством передбачено особливий порядок провадження в справах приватного обвинувачення. В цих справах дiзнання i досудове слiдство не проводиться, тому випадки закриття кримiнальних справ у зв'язку з примиренням потерпiлого з обвинуваченим на стадiї досудового слiдства вiдсутнi. Ця пiдстава застосовується виключно судом, тому розглядати її в рамках даного дослiдження немає потреби.
2.3.2.Вiдсутнiсть скарги потерпiлого.
Згiдно зi ст.27 КПК України не можуть бути порушенi кримiнальнi
справи, передбаченi ст.106, ч.1ст.107, ч.1 ст.125, ст.126,ст.198 що-
до дiй, якими заподiяно шкоду правам та iнтересам окремих громадян
та ч.1 ст.117 Кримiнального кодексу України без скарги потерпiло-
го.По данiй категорiї справ досудове слiдство, за винятком ч.1
ст.117 КК, не проводиться.Тому за даною пiдставою кримiнальна спра-
ва на стадiї досудового слiдства може бути закрита тiльки вiднос-
но злочину, передбаченого ч.1 ст.117 КК України.
Пленум Верховного Суду України звернув увагу на те, що приводом
до порушення кримiнальної справи за ч.1 ст.117 КК України може бути
не тiльки письмова, а й усна заява (скарга) потерпiлої, занесено у
вiдповiдностi зi ст.95 КПК до протоколу, пiдписаного заявницею i
службовою особою, яка прийняла заяву [69].Якщо така заява (скарга)
вiдсутня, кримiнальна справа пiдлягає закриттю за п.7 ч.1 ст.6 КПК
України.Винятком є випадки, коли потерпiла через свiй безпорадний
стан, залежнiсть вiд обвинуваченого чи з iнших причин не може захис-
121
тити свої законнi iнтереси.При встановленнi таких обставин, проку-
рор повинен порушити справу i при вiдсутностi скарги потерпiлої (ч.3
ст.27 КПК).
2.3.3.Наявнiсть вироку, що набрав законної сили або ухвали чи
постанови суду про закриття справи.
Вирок ухвали та постанови суду, якi набрали законної сили є най-
важливiшими, кiнцевими актами правосуддя.Скасувати цi судовi рiшен-
ня можуть тiльки вищестоящi судовi iнстанцiї в порядку чiтко регла-
ментованому дiючим законодавством.
До скасування у встановленому законом порядку вироку (постанови,
ухвали), якi набрали законної сили нiякi судовi та адмiнiстративнi
органи не мають права проводити слiдчi i судовi дiї по данiй
справi.Це правило грунтується на нормi, закрiпленiй в ст.403 КПК
України, якою встановлено, що вирок, ухвала, постанова суду,які наб-
рали законної сили, є обов'язковими для всiх державних i громадських
пiдприємств, установ i органiзацiй, посадових осiб та громадян i
пiдлягають виконанню на всiй територiї України.
Тому п.9 ч.1 ст.6 КПК передбачено, що кримiнальну справу не мо-
же бути порушено, а порушена справа пiдлягає закриттю щодо особи,
про яку є вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили або
ухвали чи постанови суду про закриття справи з тiєї ж пiдстави.
Застосувати дану пiдставу до закриття кримiнальної справи можна,
якщо вищевказанi судовi рiшення винесенi вiдносно даної особи i по
тому ж обвинуваченнi.
Iснуючий порядок розгяду кримiнальних справ i прийняття по них
122
рiшення практично виключають можливiсть порушення справ, по яких є
нескасоване судове рiшення, про що свiдчить статистика. Так, за
перiод з 1992 по 1997 роки органами досудового слiдства Iвано-Фран-
кiвської, Житомирської,Хмельницької та Тернопiльської областей
пiдстава, вказана в п.7 ч.1 ст.6 КПК України, не застосовувалась
(Див.додаток З.).
2.3.4.Наявнiсть нескасованої постанови органу дiзнання, слiдства,
прокурора про закриття справи i про вiдмову в порушеннi кримiнальної
справи.
Як i попередня пiдстава до закриття кримiнальної справи, пiдста-
ви, вказанi в п.п.10,11 ч.1 ст.6 КПК України органами досудового
слiдства вищевказаних областей, в останнi роки не застосовувались.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Обставини, що виключають провадження в кримінальній справі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок