Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Контрольна з правознавства

Контрольна з правознавства

Назва:
Контрольна з правознавства
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,01 KB
Завантажень:
273
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Контрольна з правознавства


Співвідношення предмета злочину та об’єкта злочинного посягання
Виконання наказу або розпорядження. Відповідальність за виконання злочинного наказу.
Обставини, які обтяжують та пом’якшують покарання
Задача


1. Співвідношення предмета злочину та об’єкта злочинного посягання
Специфiка кримiнального права полягає в тому, що воно, в першу чергу, виконує завдання охорони найбiльш важливих цінностей, якi iснують у суспiльствi, вiд спричинення їм шкоди. На вiдмiну вiд iнших галузей системи права, завдання яких полягає в регуляцiї вiдповiдних груп суспiльних вiдносин (див. наприклад, ст. 1 Цивiльного Кодексу України), завдання кримiнального права, яке визначено ст. 1 КК України, полягає в охоронi цiнностей суспiльства, а не в регуляцiї.
Правильне вирiшення питания про об’єкт злочину має важливе теоретичне i практична значения. Саме об’єкт дозволяє розкрити соцiальну сутнiсть злочину, з’ясувати його суспiльно небезпечнi наслiдки, сприяє правильнiй квалiфiкацiї дiяння, а також вiдмежуванню його вiд сумiжних суспiльно небезпечних посягань. Об’єкт вiдiграє iстотну роль i для визначсння самого поняття злочину, значною мiрою впливає на змiст об’єктивних i суб’єктивних його ознак, є вихiдним при квалiфiкацiї злочинiв, побудовi системи Особливої частини КК. Усе це дає змогу зробити висновок, що проблема об’єкта злочину є однiєю з основних у науцi кримiнального права.
Одразу слiд зауважити, що в науцi кримiнального права, незважаючи на чисельнiсть праць, присвячених проблемі об’єкта кримiнально-правової охорони, не iснує єдностi в розумiннi цього питания.
Пiдхiд до розумiння змiсту цього елементу складу злочину протягом XX столiття зазнав суттєвих змiн.
Професор H.Д.Cepієвcький визначав об’єкт злочину, як ,,конкретнi блага та iнтереси” суспiльства.
Професор Н.С. Таганцев, визначаючи змiст поняття ,,об’єкт злочину”, писав, шо ним є ,,заповедь или норма права, нашедшая свое выражение во входящем в сферу субъективных прав, охраненном этой нормой, интересе жизни”.
У радянській кримiнально-правовiй науцi упродовж всього iсторичного перiоду iснування СРСР панувала точка зору про об’єкт злочину, яка була сформульована ще в 1924 р. видатним вченим-кримiналiстом професором А.А. Пiонтковським в одному з перших радянських пiдручникiв з кримiнального права. Вiн зокрема зазначав, що, ,,виходячи iз загального ... вчення про злочин, об’єктом будь-якого злочинного дiяння слiд вважати суспiльнi вiдносини, якi охороняються всiм апаратом кримiнально правового примусу”.
Така ж точка зору висловлювалась протягом десятирiч i iншими вiдомими вченими-кримiналiстами, якi розглядали проблему об’єкту злочину.
Одночасно в теорiї кримiнального права з’явились i дешо iншi погляди на змiст об’єкту злочину.
Так, П.C. Матишевсъкий зазначав, шо ,, ... об’єктом злочину, який найповнiше, порiвняно з iншими елементами складу злочину, вiдображає характер суспiльної небезпечностi вчиненого дiяння, мають визнаватися не абстрактнi суспiльнi вiдносини, а конкретнi людськi, суспiльнi або державні цiнностi”.
Об’єктом злочину завжди виступає те благо, якому злочином завдається реальна шкода чи створюється загроза заподiяння такої шкоди.
Об’єктом злочину в кримiнальному правi є те, на що скеровано суспiльно небезпечне дiяння, те, чому це дiяння спричиняє шкоду або ставить під загрозу спричинення такої шкоди.
В науцi кримiнального права найбiльш визнаною є точка зору, згiдно з якою об’єктом будь-якого злочину є охоронюванi законом про кримiнальну вiдповiдальнiсть суспiльнi вiдносини.
Визнання в якостi об’єкту злочину виключно суспiльних вiдносин було вiдповiдною ,,послугою” з боку кримiнального права пануючiй у радянському суспiлъствi iдеологiї, яка висувала на перший план суспiльнi інтереси, а людину з її особистими інтересами та благами залишала на другорядних ролях. Це знаходило свiй прояв i в iєрархiї задач, якi ставились перед кримiнальним законом, коли вiн повинен був у першу чергу охороняти соцiалiстичну державу, соцiалiстичну власнiсть і тiльки потiм життя, здоров’я, честь та гiднiсть особи, особисту власнiсть та iн.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: Контрольна з правознавства

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок