Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Відповідальність за порушення законо-давства про свободу совісті та релігійні організації

Відповідальність за порушення законо-давства про свободу совісті та релігійні організації

Назва:
Відповідальність за порушення законо-давства про свободу совісті та релігійні організації
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
3,69 KB
Завантажень:
54
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 
РЕФЕРАТ
На тему:
Відповідальність за порушення законо-давства про свободу совісті та релігійні організації


Відповідно до Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" посадові особи і громадяни, винні в порушенні законо-давства про свободу совісті та релігійні організації, несуть відпові-дальність, встановлену законодавством України. До таких осіб за-стосовуються заходи цивільно-правового, адміністративного та кримінального характеру.
Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про свободу совісті та релігійні організації прямо не встановлена, але її використання витікає з положень Закону України "Про свобо-ду совісті та релігійні організації". Так, відповідно до ч. 1 ст. 21 за-значеного Закону публічні богослужіння, релігійні обряди, церемо-нії та процедури проводяться щоразу з дозволу виконавчого комі-тету відповідної місцевої Ради. При проведенні таких заходів по-винні суворо дотримуватись вимоги забезпечення громадського порядку та громадської безпеки, життя, здоров'я і моралі, а також прав і свобод інших громадян. Режим законності та правопорядку під час проведення релігійних обрядів та церемоній підтримується як їх учасниками, так і органами внутрішніх справ (міліції). Органи внутрішніх справ, виконуючи покладені на них завдання, забезпе-чують особисту безпеку громадян, захист їх прав і законних ін-тересів. Згідно з Законом України "Про міліцію" міліція виконує свої завдання відповідно до законів, поважає гідність особи, виявляє до неї гуманне відношення, захищає права особи незалежно від соці-ального походження, расової та національної приналежності, гро-мадянства, віку, мови та освіти, ставлення до релігії, статі, полі-тичних та інших переконань.
Разом з тим на міліцію покладено право вимагати від громадян та посадових осіб, які порушують громадський порядок, припинен-ня правопорушень і дій, що перешкоджають здійсненню повнова-жень міліції, виносити на місці усне попередження особам, які до-пустили малозначні адміністративні правопорушення, а у випадках невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені Законом України "Про міліцію" заходи примусу.
Забезпечення конституційного права громадян на свободу збо-рів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій здійснюється шля-хом надання громадянам, що їх проводять, та їх об'єднанням гро-мадських будинків, вулиць, площ та інших місць. Проведення збо-рів, мітингів, вуличних походів або демонстрацій регулюються чин-ним законодавством України. Про проведення зборів, мітингів, вулич-них походів або демонстрацій подається письмова заява у виконавчий комітет відповідної місцевої Ради не пізніше як за десять днів до намічуваної дати проведення. У заяві зазначається мета, форма, місце проведення заходу або маршрут руху, час його початку і за-кінчення, передбачувана кількість учасників, прізвища, імена та по батькові уповноважених (організаторів), місце їх проживання, дата подачі заяви. Заява подається уповноваженими особами, які досягли 18-річного віку.
Місцевий орган влади повідомляє уповноважених про прийняте рішення не пізніше як за п'ять днів до часу проведення заходу, за-значеного в заяві. В разі видачі дозволу на проведення заходу міс-цевий орган влади забезпечує необхідні умови для проведення збо-рів, мітингу, вуличного походу або демонстрації. При цьому інші учасники зобов'язані дотримуватись законів, громадського порядку. Учасникам забороняється мати при собі зброю, а також спеціально підготовлені або пристосовані предмети, які можуть бути викорис-тані проти життя І здоров'я людей, для заподіяння матеріальної шкоди державі, громадським організаціям, громадянам.
Збори, мітинги, вуличні походи, демонстрації повинні бути при-пинені на вимогу представників влади, якщо не було подано заяву, відбулося рішення про заборону, а також якщо вони проводяться не у відповідності з метою, зазначеною в заяві, не у визначені строки, і не в обумовленому місці, при інших порушеннях, що ведуть до ви-никнення небезпеки для життя і здоров'я громадян, порушення громадського порядку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3 Реферат на тему: Відповідальність за порушення законо-давства про свободу совісті та релігійні організації

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок