Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Кримінальний закон і кримінальна політика

Кримінальний закон і кримінальна політика

Назва:
Кримінальний закон і кримінальна політика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
5,57 KB
Завантажень:
194
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Р Е Ф Е Р А Т
НА ТЕМУ:
„Кримінальний закон і кримінальна політика”


ПЛАН
Вступ_______________________________________________3
1. Поняття кримінального закону_________________________3
2. Взаємозв’язок кримінального закону і політики______7
Висновок____________________________________________8
Використана література_____________________________10


Вступ
Кримінальне право України знаходить своє відображення в законодавстві України про кримінальну відповідальність, що являє собою єдину нормативну систему - Кримінальний кодекс України, який грунтується на Конституції України та загальновизнаних прин-ципах і нормах міжнародного права. КК складається із криміналь-них законів, що діють в рамках Кодексу як єдина нормативна сис-тема з моменту набрання ним чинності. Кожний із кримінальних законів містить певне положення кримінального права, викладене у вигляді норми. Кримінальний закон є свого роду продукт законодав-чої діяльності, в якому за допомогою законодавчого веління відобра-жені об'єктивні закономірності розвитку кримінального права.
1. Поняття закону про кримінальну відповідальність.
У КК 2001 р. кримінальний закон позначений як «закон про кримінальну відповідальність» (розділ II Загальної частини). Кримінальний закон і закон про кримінальну відповідальність — тотожні поняття, однак через те, що останнє закріплене в КК, ним потрібно користуватися для характеристики чинного кримінального законодавства України.
Кримінальний закон, або закон про кримінальну відповідаль-ність, має відносну самостійність, оскільки його розуміння і застосу-вання можливі тільки у взаемопоєднанні з іншими законами, включе-ними до Кримінального кодексу. Згідно з ч. 2 ст. З КК закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набрання чинності цим Кодексом, включаються до нього після набрання ними чинності. Вони застосовуються як складова частина КК.
Кримінальний кодекс і окремі закони України про кримінальну відповідальність приймаються Верховною Радою України. Останні являють собою одну або декілька кримінально-правових норм, оформ-лених в статтю чи низку статей КК. Усі закони про кримінальну від-повідальність зведені до Кримінального кодексу, де кримінально-правові норми розташовані в певній системі, а статті, в яких вони закріплені, мають відповідний номер. Оскільки законодавство Укра-їни про кримінальну відповідальність — це Кримінальний кодекс, то кримінально-правові норми, які можуть бути ухвалені окремим законом, повинні бути позначені відповідним номером статті КК. Кримінально-правові норми, що приймаються в доповнення до КК мо-жуть не тільки міститися в самостійному законі, а й входити як окре-ме нормативне положення в закон України, яким охоплюється більш широке коло питань, що потребують нормативного регулювання і охорони. Окремі кримінально-правові норми можуть міститися в чинних міжнародних договорах, згода на обов'язковість яких нада-на Верховною Радою України. Такі норми також повинні бути вклю-чені в КК з відповідною нумерацією.
В нормах Кримінального кодексу сформульовані завдання, підстави та принципи кримінальної відповідальності, встановлено, які суспільне небезпечні діяння визнаються злочинами, які покарання можуть підлягати застосуванню до осіб, що їх вчинили. Згідно зі ст. 1 КК Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і громадянина, власності, гро-мадського порядку і громадської безпеки, довкілля, конституційного устрою України від злочинних посягань, забезпечення миру і безпе-ки людства, а також запобігання злочинам. Для здійснення цього зав-дання КК визначає, які суспільне небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили, тобто КК заборо-няє під загрозою покарання вчиняти ті суспільне небезпечні діяння, які визнані злочинними. Отже, основна функція закону про криміна-льну відповідальність — охоронна. Разом з тим у деяких нормах він приписує відповідним органам і службовим особам, за наявності за-конних підстав, звільняти від кримінальної відповідальності і пока-рання осіб, що вчинили злочин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Кримінальний закон і кримінальна політика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок