Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Трудові правовідносини

Трудові правовідносини

Назва:
Трудові правовідносини
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
9,64 KB
Завантажень:
214
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Реферат на тему:
Трудові правовідносини


План
Поняття трудових правовідносин
Умови виникнення трудових правовідносин
Підстави виникнення трудових правовідносин
Зміст трудових правовідносин


1. Поняття трудових правовідносин
В науці трудового права визначення поняття трудових пра-вовідносин проводиться, виходячи із легального визначення трудового договору, що дається в ст. 21 КЗпП. Трудові відно-сини виникають із угоди між працівником і власником підприє-мства або уповноваженим ним органом, а також фізичною особою. за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власник підприємства або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівни-кові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Трудові відносини містять у собі моменти об'єктивної і суб'єктивної волі. Об'єктивною вона виступає як воля держа-ви, оскільки існування трудових прав, обов'язків і правовідносин забезпечується законодавчими актами про працю, що затверд-жуються державою.
Отже, трудові правовідносини можливі тоді, коли існують фактичні трудові відносини, що потребують правової форми, тобто перетворення в правові відносини. Іншими словами, тру-дові правовідносини становлять собою форму, в якій суспільні трудові відносини можуть існувати в суспільстві.
Основним для правильного розуміння правових відносин є те, що коли відсутня норма права, то відсутні й правовідно-сини. Норма права при її наявності виступає як модель пра-вових відносин. Але сама вона не породжує правовідносин, оскільки будь-яка юридична норма є судженням загального характеру про належну поведінку. Прямого зв'язку з конкретним суб'єктом правових відносин норма не має. Для виникнення правовідносин необхідна подія або дія, що передбачається нор-мою і має характер юридичного факту, з наявністю якого зако-нодавець пов'язує виникнення правових відносин.
Юридичний факт також не створюється правовою нормою. Він створюється певними діями людей, які можуть і не усві-домлювати, чи вписуються їх дії в дозволене правовою нор-мою.
Правовідносини виникають або відповідно до норми, або всупереч нормі права, в її порушення. На порушення норми повинні зреагувати органи охорони правопорядку, органи, що здійснюють нагляд, шляхом втручання аж до застосування відпо-відних санкцій.
Трудові правовідносини виникають з моменту, коли трудя-щий уклав з власником чи підприємством трудовий договір і приступив до виконання своєї трудової функції. А оскільки для своєї життєдіяльності і відтворення людина повинна постійно здобувати матеріальні блага, засоби для життя, трудові право-відносини на відміну від цивільних є тривалими, що продовжу-ються протягом усього часу її працездатності. Припиняються ці відносини тільки за волевиявленням їх суб'єктів, у зв'язку з ви-ходом на пенсію або внаслідок смерті працівника.
Трудові правовідносини виступають як форма і умова існу-вання фактичних трудових відносин, є засобом їх конкрети-зації і закріплення. У свідомості фактичні трудові відносини завжди відображаються як правовідносини, хоча в дійсності останні є лише формою суспільних трудових відносин.
Як відносини між конкретними суб'єктами трудові від-носини відображають особисту, суб'єктивну волю їх учасни-ків, що знаходить закріплення в трудовому договорі, який укладається між сторонами. Таким чином, трудові правовідно-сини — це двосторонні відносини працівника з власником або ство-рюваним ним підприємством по виконанню за винагороду роботи за обумовленою спеціальністю, кваліфікацією або посадою, з підля-ганням внутрішньому трудовому розпорядку, що виступають фор-мою закріплення суб'єктивних трудових прав і обов'язків.
2. Умови виникнення трудових правовідносин
Особою, яка зобов'язується виконувати роботу за певною спеціальністю, кваліфікацією або посадою, є громадянин. З мо-менту, коли він уклав трудовий договір і приступив до вико-нання своєї трудової функції, він стає працівником.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Реферат на тему: Трудові правовідносини

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок