Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Історичні форми кримінального процесу

Історичні форми кримінального процесу

Назва:
Історичні форми кримінального процесу
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,92 KB
Завантажень:
142
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Історичні форми кримінального процесу
"Надзвичайно важливою ланкою передбачуваної судово-правової реформи повинно бути рішуче зміцнення незалежнос-ті суду і підвищення ефективності слідства, виведення його із сфери якого б то не було відомчого впливу. ... Об'єктивне слідство, сильний захист і незалежний суд — ось триєдина формула соціалістичного правосуддя", — підкреслювалося в постанові З'їзду народних депутатів СРСР "Про основні на-прями внутрішньої і зовнішньої політики СРСР"1. З'їзд дору-чив Верховній Раді СРСР забезпечити проведення судової ре-форми до середини 1990 р., щоб "створити справді незалежну і авторитетну судову систему, розглянувши можливість вико-ристання такої демократичної форми судочинства, якою є суд присяжних"2.
Юристи — вчені й практики, інші громадяни висловлюють багато різноманітних пропозицій щодо реформи радянських слідчих і судових органів, усього судочинства, особливо кримі-нального, оскільки воно найбільш істотно зачіпає права і сво-боди людини. При цьому не завжди враховуються історія роз-витку кримінального процесу й місце в ній радянського кримі-нального судочинства, його історична форма. У зв'язку з цим небезкорисно дати хоч би короткий огляд історичних форм кримінального процесу та їх застосування в сучасних дер-жавах.
Поняття "кримінальний процес" вживається в чотирьох значеннях: діяльність органів і осіб, яка стосується порушен-ня, розслідування, судового розгляду та розв'язання кримінальних справ; галузь права (кримінально-процесуальне пра-во), що регулює цю діяльність; правова наука, яка вивчає цю діяльність і галузь права, що її регулює; навчальна дисциплі-на, у ході викладання якої студенти вивчають кримінально-процесуальну діяльність, кримінально-процесуальне право і теорію кримінального процесу.
Відповідно до чотирьох класових соціально-економічних формацій розрізняють чотири типи кримінального процесу (в усіх його аспектах): рабовласницької, феодальної, буржуазної, соціалістичної держави.
Перший з них захищав інтереси рабовласників, другий — феодалів, третій — буржуазії, тобто інтереси експлуататор-ських класів. І тільки соціалістичний кримінальний процес, який виник після Великої Жовтневої соціалістичної революції в Росії, покликаний захищати інтереси всіх трудящих, а в умовах загальнонародної держави — інтереси всього народу.
Є три історичні форми кримінального процесу: 1) обвину-вальний (змагальний); 2) інквізиційний (розшуковий); 3) змі-шаний (континентальний).
Історично ці форми послідовно змінювалися одна одною. Водночас вони продовжують співіснувати в сучасному суспіль-стві. Поєднання історичного типу й історичної форми кримі-нального процесу називається видом кримінального процесу. Наприклад, ми можемо говорити про рабовласницький, фео-дальний чи буржуазний обвинувальний процес. При цьому, звичайно, в різних історичних типах держав одна й та ж фор-ма кримінального процесу зазнає певних змін, має свої моди-фікації, зберігаючи принципову, вихідну основу побудови. Роз-глянемо це питання докладніше.
Обвинувальний (змагальний) кримінальний процес. Ця форма називається обвинувальною тому, що порушення спра-ви й увесь її дальший хід визначаються діями, зусиллями, іні-ціативою обвинувача (звичайно потерпілого), залежать від нього. Суд починає розгляд справи тільки на прохання обви-нувача. Згідно з цим обвинувальний процес зводиться в основ-ному до розгляду справи в судовому засіданні. Розслідування справи до суду майже зовсім не ведеться, оскільки збирання доказів та їх подання в суд лежить на сторонах обвинувачен-ня і захисту.
За рабовласницького ладу обвинувальний кримінальний процес у розгорнутому вигляді існував під час рабовласниць-кої демократії, зокрема в Стародавній Греції в VI і V ст. до н. є. (геліея, суд геліастів) і в Стародавньому Римі до II ст. н. є. (постійні квестії).
У суді геліастів головою був архонт (він і скликав його з 501 засідателем або більше). Склад судової колегії в Стародав-ньому Римі: претор або його помічник — квестійний суддя в ролі голови і від 32 до 75 засідателів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Історичні форми кримінального процесу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок