Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокату-рита їх повноваження

Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокату-рита їх повноваження

Назва:
Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокату-рита їх повноваження
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
10,62 KB
Завантажень:
195
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Реферат на тему:
Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокату-ри
та їх повноваження


Для визначення рівня професійних знань осіб, які мають намір займатися адвокатською діяльністю, вирішення питань про дисциплінарну відповідальність адвокатів у Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі утворюються строком на 3 роки кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адво-катури. Ці комісії утворюються у складі двох палат - атеста-ційноїта дисциплінарної.
Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адво-катури та організаційне забезпечення їх діяльності покла-дається на Раду Міністрів Республіки Крим, обласні та Київ-ську і Севастопольську міські Ради народних депутатів.
Атестаційна палата утворюється у складі 11 членів, до неї входять 4 адвокати, 4 судді та по одному представнику від Ра-ди Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севасто-польської міських Рад народних депутатів, управління юсти-ції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України.
Рішення про видачу свідоцтва про право на заняття адво-катською діяльністю або про відмову у видачі свідоцтва приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості членів палати. Особа, яка не склала ква-ліфікаційні іспити, має право складати їх повторно через рік.
Дисциплінарна палата утворюється у складі 9 членів, до неї входять 5 адвокатів, 2 судді, по одному представнику від управління юстиції Ради Міністрів Республіки Крим, обласної, Київської і Севастопольської міської державної адміністрації, відділення Спілки адвокатів України. Рішення про притягнен-ня адвоката до дисциплінарної відповідальності приймається відкритим голосуванням двома третинами голосів від загаль-ної кількості членів палати.
У роботі кваліфікаційно-дисциплінарної комісії з правом до-радчого голосу можуть брати участь вчені-юристи та народні депутати.
Рішення про відмову у видачі свідоцтва про право на занят-тя адвокатською діяльністю або на притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності можуть бути оскаржені до Вищої кваліфікаційної комісії адвокатури.
Порядок організації і діяльності кваліфікаційно-дисциплі-нарної комісії визначається Положенням про неї, яке затвер-джується Президентом України.
1. На кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокатури покла-дається виконання задач а) допуску до адвокатської професії та зупинення або припинення адвокатської діяльності і б) притяг-нення до дисциплінарної відповідальності. Відповідно, кожна КДКА складається з двох палат - атестаційної і дисциплінарної.
Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури є юридич-ною особою. Згідно з роз'ясненням Держкомстату України КДКА не є громадською організацією і не є суб'єктом підприємницької діяльності. При включенні до Єдиного державного реєстру під-приємств та організацій України КДКА можна надати такі класи-фікаційні коди: організаційно-правова форма господарювання -організація (код - 400); форма фінансування - госпрозрахунок, враховуючи, що зазначені комісії не фінансуються з бюджету; ор-гани управління — обласні. Київська та Севастопольська міські Ра-ди (код — 1004) та Рада Міністрів Автономної Республіки Крим (код - 6695), враховуючи, що відповідні Ради здійснюють орга-нізаційне забезпечення діяльності комісій; вид діяльності - коди 97300 або 97400 - (управління Автономної республіки Крим або областей, міст Києва і Севастополя) згідно з загальним класифіка-тором галузей народного господарства. За Класифікацією видів економічної діяльності коди - 75.11.2 або 75.11.3. Форма власно-сті — комунальна (32), враховуючи, що КДКА створюються відпо-відними Радами.
2. Формування кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвока-тури здійснюють відповідні Ради. Однак це не означає, що вони наділені правом втручання у цей процес, оскільки ст. 11 Положен-ня про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури чітко визначає порядок обрання членів цих комісій демократичним шляхом без будь-якої участі Рад.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Кваліфікаційно-дисциплінарні комісії адвокату-рита їх повноваження

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок