Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

Назва:
Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
6,79 KB
Завантажень:
190
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві


Одне з основних завдань правової роботи на підприємстві — забезпечення належних умов для нормальної роботи підприємства, досягнення високих економічних показників, подальшого роз-витку виробництва.
Висунення претензій сторонами за договором і їх розгляд є од-нією з ознак господарського розрахунку. Шляхом висування пре-тензій до контрагентів з приводу тих чи інших договірних зо-бов'язань підприємство захищає свої законні права і вимагає відновлення порушеного права, захисту майнових і моральних інтересів.
Для забезпечення захисту інтересів підприємств розроблено сис-тему норм, які покликані якнайшвидше вирішувати спори між контрагентами відповідно до основ законності та господарського розрахунку.
Спір, як правило, виникає за наявності недоліків виробництва, наприклад порушення ритму роботи, постачання неякісної сирови-ни, які необхідно якнайшвидше усунути задля відновлення нор-мальної діяльності підприємства.
Таким чином, основна мета претензійної роботи — усувати або попереджати негативний вплив на виробництво з боку контр-агентів підприємства шляхом застосування до них правових норм.
Висуваючи претензії, одне підприємство вказує іншому на його неправильні дії або помилки, які неправомірно зачіпають його інтереси, і вимагає їх усунення або виправлення добровільно, по-силаючись при цьому на нормативний акт і фактичні обставини справи. У цьому полягає суть кожної претензії. І якщо підприєм-ство-контрагент задовольняє висунуту претензію, то відпадає по-треба передавати справу для розв'язання до судових органів.
Завдання претензійної роботи на підприємстві полягають у такому:*
відновленні порушених прав і захисті законних інтересів підприємства;*
виявленні причин і умов невиконання завдання і зобов'язан-ня, виготовлення продукції неналежної якості, крадіжок майна, безгосподарності та інших порушень;*
попередженні порушень державної, планової, договірної дис-ципліни та чинного законодавства;*
покращенні економічних показників господарської діяльності підприємства;*
відшкодуванні за рахунок винних осіб нанесених підприєм-ству збитків.
Практика юридичних служб визначила загальні методи і прийоми претензійної роботи, її організаційні форми. На кожному підприємстві повинен бути виданий наказ або інструкція про по-рядок організації і ведення претензійно-позовної роботи, де визна-чались би підрозділ або посадова особа, що має готувати претен-зію в разі порушення договору. Цей підрозділ або посадова особа мають право вимагати від інших підрозділів матеріали, необхідні для висунення претензій або підготовки відповіді на неї.
До функцій юридичної служби входять контроль за правильні-стю висунення претензій і відповідей на них; узагальнення резуль-татів претензійної роботи; підготовка керівництву пропозицій щодо усунення недоліків у претензійній роботі підрозділів і посадо-вих осіб.
На кожному підприємстві повинна організовуватись належна реєстрація і облік претензій і позовів, що, по-перше, забезпечує збе-рігання документів, а по-друге, дає змогу періодично аналізувати стан справ на підприємстві: встановлювати причини висунення претензій, рівень їх задоволення і на цій основі розробляти не-обхідні пропозиції і заходи щодо їх усунення. Як правило, на підприємстві реєструють претензії та позови юридичні служби шляхом журнальної форми ведення обліку. В одному журналі ве-деться облік претензій і позовів, висунутих підприємством, у дру-гому — висунутих до підприємства.
Загальним питанням є також строки висунення і розгляду пре-тензій. Недотримання встановлених строків може позбавити під-приємство права на подання позову, що спричиниться до значних втрат. І навпаки, дотримання встановлених строків висунення та розгляду претензій найчастіше захищає підприємство від розгляду спорів в арбітражних судах та грошових витрат на виплату дер-жавного мита, на відрядження тощо.
Претензія підлягає розгляду в місячний строк з дня її одержання. Якщо обов'язковими для обох сторін правилами або договором пе-редбачено право перевірки забраковано'!' продукції підприємством-виробником, то претензії, пов'язані з якістю та комплектністю про-дукції, розглядаються впродовж двох місяців.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Організація претензійно-позовної роботи на підприємстві

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок