Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Понятття позову

Понятття позову

Назва:
Понятття позову
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,72 KB
Завантажень:
99
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
ПЛАН
Понятття позову.
Елементи позову.
Право на позов. Право на пред’явлення позову і процесуальний порядок його реалізації.


Поняття позову
Однією з особливостей позовного провадження є наявність по-зову. Проаналізувавши норми ЦПК України, можна дійти вис-новку про те, що позов розглядається законодавцем як належ-ним чином оформлена вимога про захист порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових та інших правовідносин. Дана категорія використовується в норматив-них актах не лише процесуального, а й матеріально-правового характеру проте з'ясування по-няття і сутності позову здійснюється в межах теорії цивільного процесу.
У науці цивільного процесуального права висловлюються різні думки щодо розуміння поняття позову. Наукова дискусія стосу-ється, насамперед, визначення його юридичної природи. З цього приводу існує три основні теорії:
1) моністична, відповідно до якої позов є єдиним поняттям як для матеріального, так і процесуального права. Науковці, які поді-ляють цю точку зору, вважають позов однією з правомочностей, що випливає з певного суб'єктивного права, а не самим поруше-ним чи оспорюваним правом. На їх погляд, позов має дві сторони: матеріальну і процесуальну, які органічно поєднані в єдиний ком-плекс, тобто матеріально-правова вимога об'єднана з процесуаль-ною вимогою. Основну сутність цієї точки зору можна звести до такого: позовом є матеріально-правова вимога, що отримала належне процесуальне оформлення. Більшість сучасних науковців схиляються до такого розуміння природи позову, співвідносячи матсріальна-правову і процесуальну сторони позову як відповідні галузі права;
2) дуалістична. Її прибічники розглядають поняття позову окремо для матеріального права і для процесуального права, тим самим заперечуючи єдине матеріально-процесуальне поняття по-зову. Вони стверджують, що позов необхідно розглядати в двох площинах: в матеріально-правовій – як вимогу до зобов'язаної особи, і в процесуальній – як вимогу до суду про захист суб'єктив-ного права. Зв'язок між нормами матеріального і процесуального права з приводу позову та його реалізації, з одного боку, здійснюється в разі вчинення правопорушення, внаслідок якого суб'єктивне право набуває стану готовності до негайного примусового здійс-ність в право порушити і підтримувати судовий розгляд конкрет-ного спору з метою його вирішення, тобто в право на судочинство у конкретній справі;
3) суто процесуальна визнає позов виключно процесуальною категорією, зауважуючи, що його юридична природа не має ма-теріально-правових елементів. Так, деякі автори вважали, що позов взагалі не пов'язаний з матеріальним правом, а є лише за-собом порушення діяльності суду (чиі ншого компетентного ор-гану). Нині науковцями доведена неспроможність такої точки зору пояснити правову природу позову, оскільки вона містить суперечливі засади, а також не відповідає чинному законодавству і судовій практиці.
З'ясовуючи правову природу позову, необхідно мати на увазі деякі моменти. По-перше, матеріально-правова вимога спрямована до відповідача, а процесуальна – до суду. По-друге, у порядку по-зовного провадження розглядаються справи, в яких наявний спір (порушення, оспорювання чи невизнання) щодо цивільного, сімейного, житлового, земельного, трудового та іншого суб'єктивного права, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства (ст. 15 ЦПК України). По-третє, не можна ототожнювати позов з власне порушеним правом, адже останнє існує і до моменту порушення, а позов може виникнути лише після правопорушення. По-четверте, позов не є діяльністю, адже він має не динамічний, а статичний характер, а діяльність, спрямовану на реалізацію позову, називають пред'явленням по-зову (ст. 118 ЦПК України).
Позов виникає і реалізується в межах правоохоронних відно-син, які по своїй суті є матеріально-правовими. Але такі відносини не завжди пов'язані зі зверненням до суду, оскільки вирішення спо-ру можливе і у несудовому порядку (в такому разі позову не буде).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Понятття позову

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок