Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Принцип верховенства права та його закріплення в Конституції України

Принцип верховенства права та його закріплення в Конституції України

Назва:
Принцип верховенства права та його закріплення в Конституції України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,18 KB
Завантажень:
468
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Принцип верховенства права та його закріплення в Конституції України


Зміст


1. Розбудова правової держави в Україні та принцип верховенства права
Метою створення правової держави в Украї-ні є забезпечення цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства.
Концепція правової держави в сучасних умо-вах — це не лише проголошення основних принци-пів і рис, що складають теорію такої держави, а й необхідність реального формування нових соціаль-но-політичних інститутів, котрі замінили б існуван-ня закритої авторитарної політичної системи від-критою демократичною системою, яка діяла б на засадах панування права (правового закону) в су-спільстві.
Правова держава нині розглядається як держава, в якій виключно юридичними засобами забезпечую-ться зверхність права, реальне здійснення, охорона, захист і поновлення порушених прав громадян, вза-ємна відповідальність держави та особи, контроль і нагляд за утворенням і застосуванням юридичних законів. Метою створення правової держави в Украї-ні є забезпечення цивілізованого функціонування і розвитку громадянського суспільства.
Отже, правова держава може розглядатись як політико юридична форма організації суспільного життя, що належить до таких фундаментальних соціальних цінностей, як права людини і громадянина, конституціоналізм, демократія і тощо.
Основними рисами правової держави вважають:
зверхність і панування правового закону;
постійне утвердження суверенітету народу як єдиного джерела державної влади;
здійснення поділу влади на законодавчу, вико-навчу, судову;
забезпечення прав, свобод, законних інтересів людини і громадянина, виконання ними своїх обов'язків перед іншими людьми, державою і громадянським суспільством;
врегулювання взаємовідносин між особою та державою на засадах дозволеності особі робити все, що прямо не заборонено законом, а держав-ним органам — тільки те, що прямо дозволено законом;
взаємну відповідальність між особою та держа-вою, відповідальність держави перед особою і громадянським суспільством за свою діяльність;
ефективну організацію контролю й нагляду за здійсненням законів і режиму законності.
Конституція та закони, як відомо, — це норма-тивні акти вищої юридичної сили. Але таке визна-чення законів є формальним. Дуже важливе значен-ня має зміст законів, який повинен бути демокра-тичним, тобто захищати права і свободи людини, бо в протилежному разі законність як така може виявитися притаманною антидемократичним режимам.
Демократизм змісту законів та утвердження суве-ренітету народу як єдиного джерела влади знахо-дить відображення в концепції зверхності парламен-ту. Тільки парламент, як представницький орган, обраний народом, має право приймати закони й контролювати їх виконання, а також є єдиним державним органом, що має право говорити й діяти від імені всього народу.
Важливе значення для утвердження правової дер-жави має принцип поділу влади. Чітке розмежуван-ня законодавчих і виконавчих функцій в Україні проводиться на основі чинної Конституції України (ст. 6). Усі закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України, тобто в Україні діє принцип верховенства правового закону (ст. 8). Зміст і спрямованість діяльності держави визначають права людини та гарантії їх здійснен-ня, а забезпечення та утвердження прав людини є головним обов'язком держави (ст. 3). Права людини проголошуються як невідчужувані й непорушні (ст. 21). Конституція закріплює правовий порядок арештів і тримання під вартою за вмотивованим рі-шенням суду і тільки на підставі та в порядку, вста-новлених законом (ст. 29). Людині забезпечується відшкодування моральної та матеріальної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи безді-яльністю державних органів, органів місцевого са-моврядування, їх службових і посадових осіб під час здійснення ними своїх повноважень, коштом цих ор-ганів (ст. 56). Нормативні акти, що визначають пра-ва та обов'язки громадян, мають бути доведені до ві-дома населення в установленому законом порядку (ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Принцип верховенства права та його закріплення в Конституції України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок