Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Сутність об'єктів права інтелектуальної власності

Сутність об'єктів права інтелектуальної власності

Назва:
Сутність об'єктів права інтелектуальної власності
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,78 KB
Завантажень:
473
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ПЛАН
1. Сутність об'єктів права інтелектуальної власності.
2. Поняття та сутність суміжних прав.
1. Сутність об'єктів права інтелектуальної власності.
Об'єкт права інтелектуальної власності - результати твор-чої діяльності як цілеспрямованої інтелектуальної діяльності людини, результатом якої є щось якісно нове, що відрізняється неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікаль-ністю.
Умовно весь перелік об'єктів права інтелектуальної власно-сті прийнято поділяти на чотири групи.
Першу трупу - авторське право і суміжні права - склада-ють літературні і художні твори, комп'ютерні програми, компі-ляції даних (бази даних), виконання, фонограми, відеограми, передачі програми, організації мовлення.
Другу групу складають об'єкти промислової власності: ви-находи, корисні моделі, промислові зразки, компонування (топо-графії) інтегральних мікросхем, раціоналізаторські пропозиції.
До третьої групи відносяться сорти рослин і породи тварин, які прирівняні до об'єктів промислової власності за своїм пра-вовим режимом. Вони, безперечно, є творчими результатами і при відповідності вимогам закону визнаються об'єктами інте-лектуальної власності.
Четверту групу складають комерційні (фірмові) наймену-вання, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення. В точному значенні ці об'єкти не є результатами творчої діяльності, але в правовому режимі вони також прирі-внюються до об'єктів промислової власності. В спеціальній літературі прийнято називати право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
Об'єктом авторського права є твір науки, літератури чи мистецтва, виражений у будь-якій об'єктивній формі. Твір - це результат творчої праці автора, комплекс ідей, образів, поглядів тощо. У ст. 5 Закону про авторське право вміщено перелік об'єктів авторського права та їх за-гальні ознаки. Це можуть бути усні твори (промови, лекції, доповіді, виступи, проповіді тощо), письмові (літературні, наукові, технічні), музичні твори, переклади, сценарії, твори образотворчого мистецтва тощо. Закон не дає повного пере-ліку об'єктів авторського права, оскільки життя у своєму роз-витку може породжувати нові й нові форми об'єктивного ви-раження творчої діяльності людей.
Об'єктом авторського права може бути не будь-який твір, а лише той, що має певні, встановлені законом, ознаки: а) творчий характер; б) вираження в об'єктивній формі.
Об'єктом авторського права може бути лише твір, який є результатом творчої праці автора. Не вважається об'єктом ав-торського права суто технічна робота (наприклад, передрук на друкарській машинці чужого твору або навіть його літера-турна обробка - редагування, коректура тощо).
Твір може бути виражений у будь-якій об'єктивній формі, але обов'язково придатній для відтворення, сприймання. Са-ма об’єктивна форма може бути усною, письмовою (ноти, креслення, схеми, запис на платівку, магнітну плівку, фото-графії тощо). Задум письменника чи композитора, який у сві-домості автора вже склався у закінчену форму, образ, певне сполучення звуків, але не виражений зовні у будь-якій формі, не визнається об'єктом авторського права.
Об'єктами авторського права можуть бути хореографічні твори і пантоміми. Збірники творів народних пісень, законів, судових рішень тощо породжують авторське право лише тоді, коли це має творчий характер добору і розміщення, але не поширюється на зміст зібраних творів.
Самостійним об'єктом авторського права є переклад твору іншою мовою, оскільки робота перекладача вважається творчою.
До об'єктів авторського права належать різні види музич-них творів з текстом або без нього (інструментальні - сим-фонії, сонати, квартети і вокальні - пісні, романси тощо), а також музично-драматичні - опери, оперети, балет. Музичні твори, якщо вони не записані, об'єктом авторського права стають з моменту першого публічного виконання.
Авторське право визнається за будь-яким твором у галузі науки, літератури, мистецтва незалежно від його форми, готовності і художньої цінності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Сутність об'єктів права інтелектуальної власності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок