Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Суб'єкти господарського права

Суб'єкти господарського права

Назва:
Суб'єкти господарського права
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,82 KB
Завантажень:
288
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Р Е Ф Е Р А Т
На тему:
 


Поняття суб'єкта господарського права
Поняття суб'єкта господарського права обґрунтоване тео-рією господарського права, яка виходить з того, що суб'-єктами господарського права є учасники господарських відносин, тобто організації та структурні підрозділи. Окремі громадяни, якщо вони здійснюють підприємництво без ство-рення підприємства, згідно з цією теорією не належать до суб'єктів господарського права. Вони є суб'єктами цивіль-ного права. Тобто, господарське право з точки зору його суб'єктів визначається як право колективних суб'єктів. Суб'-єктами господарського права є: а) організації, які у вигляді професійного промислу виробляють і реалізують для суспі-льних (не власних) потреб продукцію, виконують роботи, надають послуги; б) організації-споживачі результатів гос-подарської діяльності; в) організації, що здійснюють про-фесійну управлінську діяльність в економіці.
Суб'єкти господарського права діють або як власники ос-новних засобів виробництва (наприклад, кооперативи, гос-подарські товариства), або як господарюючі суб'єкти, зас-новані власниками (наприклад, державне підприємство, при-ватне підприємство, підприємство, засноване кооперативом). Управлінські організації — міністерства, відомства — зако-ном визначені як уповноважені власником (власниками) орга-ни (ст.ЗЗ Закону «Про власність», ст.5 Закону «Про підприєм-ства в Україні»).
Суб'єкти господарського права мають ряд ознак правосуб'єктності, закріплених господарським законодавством. По-перше, ці суб'єкти мають певну організаційно-правову форму, у якій здійснюється господарська або управлінська діяльність. Організаційно-правову форму можна визначити як перед-бачену або санкціоновану правом організаційну структуру, в якій діє суб'єкт господарського права. Це або одна з форм підприємства, або установа (наприклад, міністерство), або організація (наприклад, об'єднання громадян, яке є учасни-ком господарських відносин).
За загальним правилом, порядок створення, діяльності, реорганізації та ліквідації окремих організаційних форм суб'єктів господарського права визначається законодавством України (підприємства, об'єднання підприємств, міністер-ства тощо). Крім того, підприємець має право вибору органі-заційно-правової форми свого підприємства. Це може бути одна з передбачених законом форм, або, навіть, і неперед-бачена (наприклад, запозичена з-за кордону). У цьому разі підприємець керується законом «Про підприємництво» і своїм статутом.
Другою ознакою суб'єкта господарського права є те, що він має юридичне відокремлене і закріплене за ним майно у формі основних фондів, обігових коштів, інших цінностей. Тобто, у майновому відношенні суб'єкт господарського права є самостійним і не залежить у своїх рішеннях від заснов-ників і учасників. Майно суб'єкта господарського права відокремлюється і закріплюється за ним у правовій формі, елементами якого господарське право визначило установчі документи (установчий договір, статут, акт про створення, положення) суб'єкта, самостійний або зведений (для госпо-дарських об'єднань) баланс, який відображує вартість май-на суб'єкта в цілому, розрахунковий та інший рахунки в бан-ках.
Правом власності і господарським законодавством про управління майном визначається правовий титул, на яко-му майно належить суб'єктові. Це може бути право влас-ності, право повного господарського відання (зокрема, щодо державних підприємств), право оперативного управління (щодо міністерств, інших державних установ і організацій, що перебувають на державному бюджеті), право оренди (орендні та інші підприємства, утворені на базі орендова-ного майна).
Третьою, суто юридичною, ознакою суб'єкта господар-ського права є його господарська правосуб'єктність. Суб'єкт господарського права має засновану на законі можливість набувати від свого імені майнові та особисті немайнові пра-ва, вступати в зобов'язання, виступати в судових органах. Правосуб'єктність суб'єкта господарського права доктринально визначається як господарська компетенція, тобто су-купність встановлених законодавством і набутих у госпо-дарських правовідносинах прав і обов'язків.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Суб'єкти господарського права

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок