Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Історична роль Римського права та його значення для сучасного юриста

Історична роль Римського права та його значення для сучасного юриста

Назва:
Історична роль Римського права та його значення для сучасного юриста
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
7,01 KB
Завантажень:
308
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Реферат на тему:
«Історична роль Римського права та його значення для сучасного юриста»


План
Стан римського права після падіння Римської імперії.
Вивчення римського права в Болонському університеті.
Вплив римського приватного права на країни Європи.
Римська термінологія.
Значення римського права для сучасної України.


Історична роль римського приватного права та його значення для сучасного юриста
Після падіння Римської імперії в 476 р. римське приватне пра-во продовжувало існувати і навіть розвиватися в його східній час-тині — Візантії. Саме там була зроблена спроба врятувати рабо-власницький спосіб виробництва шляхом кодифікації римського права, що була вжита імператором Юстініаном. Однак невмолиме колесо історії остаточно розвалило колись могутню рабовласниць-ку імперію Стародавнього Риму. З її падінням для римського пра-ва настала епоха забуття. На тривалий час воно ніби зникло. Його перестають вивчати, губляться нечисленні записи. Здавалось, ос-таточна загибель і втрата неминучі. Проте римське право продов-жувало жити у свідомості римського народу, підкореного варва-рами. Поступово його починають застосовувати у відносинах між римським населенням, а потім і вивчати.
З розвитком ремесел, торгівлі і торгових відносин попит на рим-ське право зростає. Наприкінці XI ст. в Болоньї був заснований університет, який набув всесвітньої слави завдяки вивченню рим-ського права. Він став центром юриспруденції, що відроджувалась. Болоньський університет відіграв особливу роль у вивченні, систе-матизації і тлумаченні римського права. Сюди стікалися студенти з усієї Європи, а отже, формувалася корпорація знаменитих професорів. Слава Болоньської школи швидко зростала, в діяльності її простежуються дві особливості:
1. Заклик до ґрунтовного вивчення першоджерел. Особлива увага приділялася головній, частині Корпусу Юстініана — Дигестам. Професори Болоньської школи виявили та усунули багато протиріч, перекручень первісного тексту.
2. Суворе дотримування норм закону. В період, що передував І заснуванню Болоньського університету, юристи дозволяли собі занадто вільно поводитися з нормами римського права. Було проголошено, що внаслідок колізії jus (права) і аеguitas (справедли-вості) перевага надавалася правовій нормі.
Слухачами Болоньського університету були численні громадяни з різних країн, що потім ставали активними пропагандистами рим-ського права в усьому світі. Професори університету викладали римське право у формі читання та роз'яснення (тлумачення) дже-рел, які записувалися слухачами. Ці тлумачення почали назива-тися глосами, а сама школа отримала назву глосаторів.
У другій половині XIII ст. на зміну глосаторам прийшли комен*татори, що привнесли у вивчення римського права певні схоластич-ні риси. Вони більше уваги приділяли тлумаченню глос, ніж без-посередньо джерелам. Проте вже на початку XVI ст. знову настає епоха активного відродження римського права. З бурхливим роз-витком ремесел у Європі відкриваються нові морські шляхи, зро-стає торговельний оборот, швидко розквітають міста. На цьому фоні обтяжливішими стають середньовічні феодальні обмеження майнових прав громадян, а також різноманітні види залежності (феодальна, общинна, родова, сімейна) самого суб'єкта права. Пра-во середньовічної Європи було нездатне регулювати нові вироб-ничі відносини, що виникали. В соціально-економічному житті від-бувалися докорінні зміни: розвалювався старий феодальний лад, його повинен був змінити новий, прогресивніший державний устрій і правопорядок. Звід цивільних законів Юстініана як продукт абсолютної імператорської влади був здатний стати правовою осно-вою нової державної влади і господарського обороту. Промисло-вість і торгівля, що розвивалися, вимагали нового правового забез-печення, яке б активно сприяло їх подальшому розвитку, допома-гало «переступити» межі дрібних феодальних держав.
Соціально-економічні умови стимулювали новий бурхливий ін-терес до вивчення і поширення римського приватного права. Цей процес, що почався ще в XII ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Історична роль Римського права та його значення для сучасного юриста

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок