Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах

Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах

Назва:
Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,03 KB
Завантажень:
293
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
РЕФЕРАТ
На тему:
Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах


Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах залежать від причин їх виникнення, поширеності, наслідків і завдань, які повинні бути виконаними. Міністерство внутрішніх справ Укра-їни останнім часом вжило ряд заходів щодо удосконалення діяль-ності органів внутрішніх справ в надзвичайних (екстремальних) умо-вах: проведені навчання з керівним складом УМВС в областях і вели-ких містах, науково-практична конференція з проблем охорони гро-мадського порядку і вдосконалення законодавства, розроблені рекомендації щодо організації підготовки особового складу до дій в особливих умовах.
До діяльності в особливих умовах органи внутрішніх справ го-туються заздалегідь. З урахуванням оперативної обстановки, наяв-ної інформації, політичних, економічних, соціальних умов, геогра-фічного положення, інших обставин наперед визначаються місця і час можливого виникнення таких подій і явищ, що створять особ-ливі умови для діяльності органів внутрішніх справ. Якщо можна спрогнозувати настання і розвиток особливих умов або вони є очі-куваними, то розробляються типові спеціальні плани, відповідно до яких здійснюється підготовка особового складу і матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ. Для того, щоб ти-пові плани охорони громадського порядку в особливих умовах від-повідали своєму призначенню, їх розробляють під конкретні цілі (наприклад, "Повінь" - в місцевостях, де вони регулярно мають мі-сце; "Пожежа" - в населених пунктах із вогненебезпечними об'єктами; "Визволення" - на випадок захоплення заложників або захоп-лення особливо важливого об'єкта; "Розшук" - з метою розшуку і затримання озброєних, особливо небезпечних злочинців, що мо-жуть з'явитись на території обслуговування). Суміщення різних за-вдань в одному типовому плані недоцільне.
Можуть бути і інші цільові плани. В таких планах визначаються наявні сили та засоби, склад зведеного загону, додаткові сили та засоби, резерви, варіанти посиленого несення служби, підвищена готовність особового складу, бойова готовність, схеми зв'язку, кон-кретні виконавці і їх обов'язки, календарний графік виконання за-ходів на той чи інший варіант розвитку особливих подій. До плану додаються оперативні карти, схеми збору особового складу по три-возі, основні та запасні місця дислокації, порядок взаємодії з інши-ми правоохоронними органами. В плані вказуються також підстави і порядок введення його в дію. Заздалегідь розроблені планові за-ходи, випробувані на практичних заняттях з особовим складом, ма-ксимально наближені до реальної оперативної обстановки, є запо-рукою ефективної діяльності органів внутрішніх справ в особливих Умовах. Типові плани багаторазового використання дають можли-вість економити час при розробці управлінських рішень, виборі оп-тимальних варіантів і порядку дій, попередніх розрахунків сил і засо-бів, підготувати особовий склад до діяльності в особливих умовах.
Важливого значення набуває психологічна підготовка особового складу, спеціальна фізична і професійна натренованість та загартованість. При високій загальній підготовленості особового складу до дій в особливих умовах, навіть раптове, не прогнозоване виникнен-ня не поставить орган внутрішніх справ в складне становище.
Підготовка типового плану на випадок особливих умов, наприк-лад, організація розшукових заходів при появі озброєної злочинної групи, вимагає певного досвіду від керівника, знання особливостей місцевості, аналізу оперативної обстановки і т. ін. Як правило, роз-робка типового плану проходить чотири етапи: 1) підготовчий; 2) без-посередня розробка плану; 3) його узгодження, коректування, затверд-ження; 4) доведення його до виконавців.
На підготовчому етапі начальник органу внутрішніх справ з'ясо-вує цілі і завдання планування, вивчає законодавчі та інші нормати-вні акти, вказівки і рекомендації МВС України з даної проблеми, досвід інших органів, інформацію про подібні події і явища, які ма-ли місце раніше і яким слід запобігти, їх наслідки в минулому, реа-гування на них.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Реферат на тему: Особливості організації діяльності органів внутрішніх справ щодо охорони громадського порядку в особливих (екстремальних) умовах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок