Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Закон про кримінальну відповідальність

Закон про кримінальну відповідальність

Назва:
Закон про кримінальну відповідальність
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,49 KB
Завантажень:
436
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
План
Поняття закону про кримінальну відповідальність
Структура закону про кримінальну відповідальність
Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі.
Зворотність дії закону про кримінальну відповідальність в часі
Чинність кримінального закону за територіальним принципом
Чинність кримінального закону за національним та універсальним принципами
Тлумачення кримінального закону
Поняття, підстава кримінальної відповідальності


Кримінальний закон у широкому розумінні — це система національних законодавчих актів України та імплементованих у них положень міжнародних договорів, що містять нор-ми кримінального права.
Кримінальний закон — це законодавчий акт Верховної Ради України, який містить одну, кілька або систему взаємо-пов'язаних і взаємоузгоджених кримінально-правових норм, кримінальний закон — це Кримінальний ко-декс — єдиний кодифікований законодавчий акт, в якому за певною системою викладено кримінально-правові норми. Він є основним кримінальним законом. Сьогодні в нашій державі чинним є Кримінальний кодекс України 2001 року як уніфікована система кримінальних законів України, за " якою кримінальні закони, прийняті після набрання чинності цим Кодексом, включаться до нього після набрання ними чинності (ч. 2 ст. 3).
По-друге, кримінальний закон — це і окрема стаття Кри-мінального "кодексу або її частина, що передбачає відпові-дальність за злочин певного виду. Наприклад, ч. 2 ст. 185 KK передбачає відповідальність за крадіжку чужого майна, вчинену повторно, або за попередньою змовою групою осіб.
По-третє, кримінальний закон — це і відповідні поло-ження міжнародних договорів, імплементовані у криміналь-не законодавство України на загальногалузевому рівні За-коном України «Про дію міжнародних договорів на території України» від 10 грудня 1991 р. Згідно із цим Законом, укладені та належним чином ратифіковані Україною міжнародні договори становлять невід'ємну частину національно-го законодавства України і застосовуються у порядку, пе-редбаченому для норм національного законодавства.
Отже, кримінальний закон — це нормативний акт, при-йнятий Верховною Радою України, який містить сукупність кримінально-правових норм. Він встановлює загальні поло-ження, підстави і межі кримінальної відповідальності, види покарання, підстави призначення покарання, звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання та визначає, які суспільне небезпечні діяння вважаються злочинами і які покарання передбачаються за їх вчинення.
Кримінальний закон є одним із важливих засобів за-хисту людини і громадянина, громадянського суспільства і держави від суспільне небезпечних посягань. Кримінальний кодекс України, говориться у ч. 1 ct. 1, має своїм завданням правове забезпечення охорони прав і свобод людини і грома-дянина, власності, громадського порядку та громадської без-пеки довкілля, конституційного устрою України від злочин-них посягань, забезпечення миру і безпеки людства, а та-кож запобігання злочинам.
У кримінальному праві діє презумпція щодо знання закону особою, яка вчиняє злочин. Відсутність такого знан-ня у кожному конкретному випадку має бути підтверджена наявністю виняткових обставин.
Кримінальний закон є певним засобом виховного та превентивного впливу на осіб, засуджених за вчинення зло-чину, а також на інших громадян і тим самим виконує одне із завдань — запобігання злочинам.
Кримінально-правова норма, як і будь-яка правова норма, має триланкову структуру: гіпотезу, диспозицію і санкцію.
Гіпотезу, тобто умову, за якої застосовується правова норма, статті Особливої частини КК описують не текстуально, а контекстуально, тобто вона розуміється як необхідна. Текстуальне ж ці статті описують диспозицію та санкцію. Норми Загальної частини санкцій не містять.
Диспозиції у кримінально-правових нормах Особливої час-тини описують стандарти забороненої (злочинної) поведінки певного виду, однак текстуально ці диспозиції описують ли-ше специфічні для даного виду злочину ознаки, інші необхід-ні ознаки, які є спільними для багатьох злочинів, законода-вець вказує в нормах Загальної частини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: Закон про кримінальну відповідальність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок