Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Криміналістика

Криміналістика

Назва:
Криміналістика
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,07 KB
Завантажень:
89
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 
Вступ.

Метод можна визначити, як певну сукупність операцій, спрямовану на рішення якого-небудь наукового або практичного завдання .

По суті своїй поняття «метод», «спосіб», «прийом» є синонімами, їх розрізняють по ступені спільності. Методами воліють називати більше скла-дні й загальні системи, а прийомами й способами - більше прості операції, що входять як елементи в згадані системи.

Зростаюча роль науки в сучасному світі, перетворення її в безпосеред-ню продуктивну чинність, “без якої не можна вирішити ні одного завдання в області соціального, економічного або культурного життя людей” , з особливою гостротою порушує питання про призначення науки, цілі і завдання її розвитку, роль в конкретній практичній діяльності людей. Для чого існує конкретна область наукового знання? Без чіткої відповіді на це питання важко уявити собі цілеспрямовану наукову діяльність і ще складніше визначити відношення суспільства до даної науки. А від останнього, у свою чергу, залежить створення умов, що сприяють розвитку тієї або іншої галузі науки як суспільно значимої, а отже, суспільно необхідної.

1. Методи криміналістики.

У завершеному виді метод будь-якого дослідження, включаючи розслі-дування по кримінальній справі, повинен, як думає А.В.Дулов, забезпечува-ти:

• визначення комплексу цілей, які можуть бути досягнуті із застосуванням даного методу;

• формулювання характеристики ситуацій, подій, явищ для з'ясування яких або при наявності яких може бути застосований даний метод;

• можливі варіанти реалізації методу залежно від конкретизації ці-лей, а також особливостей досліджуваних об'єктів;

• послідовне здійснення дій при застосуванні методу;

• сукупність коштів і спеціальних прийомів реалізації даного методу.

У практичному слідстві в кримінальному процесі реалізуються методи трьох рівнів:

• загальні, використовувані в різних областях людської діяльно-сті;

• видові, використовуються тільки в рамках практичного слідства в кримінальному процесі;

• внутрішньовидові, використовувані в окремо взятих різновидах практичного следоведения в карному процесі (наприклад, в оперативно-розшуковій діяльності).

У кожній з названих груп можуть бути виділені відповідні підгрупи по різних підставах. Можливо, наприклад, розподіл на органолептичні (сприйняття ознак і властивостей об'єктів візуально, на слух, за допомогою дотику, нюху) і інструментальні методи (сприйняття за допомогою технічних пристроїв, приладів, пристосувань, апаратури), а також на традиційні (спостереження, вимір, опис, експеримент, ідентифікація, моделювання, метод «словесного портрета», бригадний метод розслідування, тощо) і нові методи (генна ідентифікація, аналіз оперативної обстановки, тестування за допомогою поліграфа, аналіз управлінського рішення тощо).

Існують й інші класифікації, наприклад:

• по цілям застосування (використовувані для виявлення й ідентифікації злочинців, що зникли з місця події, для встановлення особистості по трупу тощо);

• по джерелу походження (криміналістичні, психологічні, логічні тощо);

• по універсальності (застосовувані при дослідженні різних об'єк-тів, застосовувані при дослідженні окремих видів і різновидів об'єктів),

• за рівнем (загальні методи пізнання, наприклад аналіз, синтез, ін-дукція, аналогія й спеціальні, наприклад методи дослідження біо-логічних об'єктів, зокрема продуктів харчування, методи екс-прес-аналізу наркотиків, методи біохімічних аналізів тканини, органів, узятих від трупів людей і полеглої худоби й т.д.).

Основними методами криміналістики є:

1) криміналістичне спостереження;

2) криміналістичне порівняння;

3) криміналістичний експеримент;

4) криміналістичне моделювання;

5) криміналістична ідентифікація;

6) криміналістичне розпізнання.

2. Завдання криміналістики.

Відомо, що саме виникнення криміналістики було обумовлено по-требами практики боротьби зі злочинністю в наукових методах розкриття, розслідування й запобігання злочинів. Задоволення цієї потреби стало службовою функцією криміналістики з перших днів її існування, визначило внутрішньо властиві цій науці закономірності її розвитку.

Завдання боротьби зі злочинністю в нашій країні постійно перебувають у центрі уваги. У сприянні вирішенню цього завдання, у науковому забезпеченні досягнення цієї мети органами, що ведуть боротьбу зі злочинністю, і є сам сенс існування тих наук, які вивчають злочинність, як соціальне явище, і на основі цього вивчення розробляють засоби й методи боротьби з нею. У цьому вбачається загальне, або головне, завдання всіх цих наук, серед яких важливе місце займає криміналістика.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4 Реферат на тему: Криміналістика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок