Головна Головна -> Реферати українською -> Право -> Загальне вчення про право

Загальне вчення про право

Назва:
Загальне вчення про право
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
8,82 KB
Завантажень:
509
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
План:
Загальне вчення про право як науку.
Функції науки загальної теорії держави і права. Її соціальне призначення.
Виникнення і розвиток загальнотеоретичної юридичної науки в Україні.
Список використаної літератури.


Загальне вчення про право як науку
Загальну теорію держави і права можна розглядати як логічне узагальнення державно-правової практики, що від-биває закономірності розвитку держави і права, сукупність положень узагальнюючого характеру, що становлять са-мостійну юридичну науку. Теорію держави і права можна визначити як систему узагальнених знань про основні і загальні закономірності розвитку держави і права, про їх сутність, призначення, функціонування і розвиток.
Предмет загальної теорії держави і права складає, прак-тично, вся система юридичних наук. Пояснюється це тим, що галузеві й інші юридичні науки вивчають лише окремі аспекти держави і права або історію державно-правового життя, тому не можуть дати цілісного й повного уявлення про державно-правову організацію суспільства.
Держава і право як відносно самостійні складові всього суспільства підпорядковуються дії як загально соціологічних закономірностей, так і специфічних, властивих тільки їм як певній соціальній системі. Без розуміння специфічних закономірностей, властивих державі і праву як єдиній сис-темі, не можна не тільки скласти цілісного уявлення про державно-правові інститути, але й значною мірою глибоко зрозуміти окремі правові й державні явища. Вивчення спе-цифічних закономірностей держави і права є основним завданням загальної теорії держави і права. При цьому під специфічними закономірностями держави і права слід ро-зуміти реальні стійкі зв'язки, котрі виражають сутність даних явищ.
Закономірності розвитку і функціонування держави і права розглядаються в нерозривному зв'язку із законами розвитку суспільства. Тому предметом загальної теорії дер-жави і права є також вивчення загальних закономірностей розвитку суспільства в тій мірі, в якій вони впливають на розвиток держави і права.
Існують певні державно-правові явища (правовідносини, правопорушення і т. ін.), котрих вивчають галузеві науки лише в певному аспекті, з погляду характеристик, власти-вих даним явищам в конкретних галузях державно-правового життя. Загальні ж закономірності даних явищ в ці-лому — предмет дослідження загальної теорії держави і права. Так, теорія держави і права вивчає не кримінально-правові правопорушення, не цивільно-правові і т. ін., а досліджує правопорушення, враховуючи загальне і спе-ціальне, що їх характеризує.
Таким чином, предметом вивчення загальної теорії держави і права є загальні й специфічні закономірності виникнення, розвитку і функціонування державно-правової організації суспільства, держави і права, що розглядають-ся як цілісні соціальні інститути.
Теорія держави і права не ставить перед собою завдання вивчити всі сторони діяльності держави, зміст конкретних юридичних норм, практику їх застосування. Таке завдання виконує вся система наук про державу і право.
Предмет науки не залишається незмінним. Навпаки, він перебуває в постійному розвитку. Знання загальних зако-номірностей дозволяє заздалегідь розпізнавати головні тен-денції розвитку державно-правових норм. Тим самим мето-дом здобуття нових знань виступає сама теорія та пізнані нею закономірності. Предмет загальної теорії держави і права вдосконалюється не тільки у зазначених напрямах, його становлення відбувається і на базі спеціальної науки, включення у сферу наукового пізнання нових явищ, руху науки від пізнання менш глибокої до більш глибокої сут-ності явищ, насамперед, держави і права.
Предмет загальної теорії держави і права потрібно від-різняти від її об'єкта. Коли поняття "об'єкт пізнання" виражає об'єктивну реальність явищ, що вивчаються (сто-совно теорії держави і права — це сфера державно-право-вого функціонування суспільства, самі держава і право), то поняття "предмет науки" акцентує увагу на закономір-ностях, які характеризують об'єкт наукового знання, ви-значає межі, в яких вивчається об'єкт.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Реферат на тему: Загальне вчення про право

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок